bibliografio

Pri la solvo de l'problemo de internacia lingvo por komerco kaj trafiko. [FIL]
( Zur Lösung der Frage einer internationalen Handels- und Verkehrssprache. Amtlicher Sitzungsbericht der Internationalen Konferenz für eine gemeinsame Hilfssprache des Handels und Verkehrs, Venedig, 2.-4. April 1923 ) ,
Frankfurter Messamt, Frankfurt a.M., 1923
[La Vojaĝoj kaj] Mirigaj Aventuroj de Barono Münchhausen [Munchhausen]
R. E. Raspe,
trad. J. D. Applebaum:
(Biblioteko Tutmonda, numeroj 13-14) ,
Rudolf Mosse Esperanto-Fako, Berlino, 1927
Al Torento [Tor]
Stellan Engholm,
Inko, Tyresö, 2001
Aldono al la “Dua Libro de l’ Lingvo Internacia” [ADL]
Dro Esperanto (L. L. Zamenhof),
Varsovio, 1888
Aldono al la „Dogmoj de Hilelismo“ [DdH]
L. L. Zamenhof,
Ruslanda Esperantisto, 1906
almanako Sezonoj [Sezonoj]
Sezonoj, Jekaterinburg, 1984-1990
Aventuroj de pioniro [Aventuroj]
Privat Edmond,
J. Régulo, La Laguna, 1963
Azia Strategio [AzS]
Victor Sadler,
Universala Esperanto-Asocio, 1963
Bazaj Radikoj Esperanto-Esperanto [BazRad]
Wouter F. Pilger,
Biblioteka terminaro [BT]
Douglas A. Portmann,
Common Commercial Terms in English and Esperanto [CCT]
The Esperanto Institute Limited, Welwyn Garden City, 1926
Comprehensive English-Esperanto Dictionary [CEE]
Peter J. Benson,
ELNA, El Cerrito, 1995, 1a eldono ISBN: 0-939785-03-X
Deklingva manlibro pri politiko [ManPol]
Stefan Maul; k. a.,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 1994
Denaska kongresano [DKo]
Sten Johansson,
Al-fa-bet-o, Skövde, 1992
Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono (5 ĉapitroj) [DKM]
Don Miguel de Cervantes Saavedra,
Esperanto Verlag Möller & Borel, Berlin, 1909
Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz [DOz]
L. Frank Baum,
trad. D. Broadribb:
Bookleaf Publishing, Aŭstralio, 1996
Dua Libro de l’ lingvo Internacia [DL]
L. L. Zamenhof,
Varsovio, 1888
Economie, finance, monnaie. Glosaro de la komisiono de la Eŭropaj Komunumoj. Versio esperanto ― français ― english [EFM]
Braun; Polerani; Rotsaert; Wiersch; Yamasaki; Ruysschaert,
IKEF, Welzheim, 1992
EK-Vortaro de matematikaj terminoj [EKV]
R. Hilgers; Yashovardhan; k.a.,
(vol. 4 en Eŭropa Serio: Sennaciigita Scienco) ,
Eŭropa Klubo, FEoLL-Institut für Kybernetische Pädagogik, Paderborn, 1980, ISBN: 3-88064-080-7
El Popola Ĉinio (revuo) [EPĈ]
El Popola Ĉinio, Ĉeinujo, de 1950
El vivo de ĉukĉoj [Ĉukĉoj]
Vasilij Eroŝenko,
Universala Asocio de Blindul-Organizoj, 1933, Esperanta Ligilo, 4
Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm [ElektFab]
Jakob Grimm; Wilhelm Grimm,
trad. Kazimierz Bein:
Möller kaj Borel, Berlino, 1906, 1a eldono
Artur E. Iltis, Sarbruko, 1981, represo de la 1a eldono
Inko, Tyresö, Svedio, 2002
ELNA Newsletter [ELNAN]
Diversaj aŭtoroj,
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, Kalifornio, 1952-1996
En fumejo de l'opio [FdO]
Władyław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
Bliński kaj W. Mašlankiewicz, Varsovio, 1908
Enciklopedieto de Ĉinio [EncCxi]
Li Qiang; Zhang Meizhi,
trad. Fan Yizhu, Xu Senrong:
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1994, ISBN: 7-5052-0086-0/Z.4
Enciklopedieto japana [EncJap]
T. Nakamura,
eldono de kosmo, Osaka, 1964
Enciklopedio de Esperanto [EdE]
Budapest, 1979, ISBN: 963-571-051-8
Entrepreno. Entreprenistaj Strategioj: Priskribo de la entrepreno [BoE]
Werner Bormann,
Aŭtoro, Hamburg, 1991
Esenco kaj Estonteco [EE]
L. L. Zamenhof,
Esperanta Bildvortaro [EBV]
Rüdiger Eichholz,
Esperanto press, Bailieboro, Ontario, Kanado, 1989, 2a eldono ISBN: 0-919186-32-7
Esperanta terminaro de fiziko, Esperanto ― japana ― angla. Reviziita [FzT]
Katsumori H.; Makino S.; Makino J. (komp.),
Universitato Chubu, Chubu, Japanio, 1992, ISBN: 0-939785-03-X
Esperanta-Bulgara-Rusa Matematika Terminaro [Deneva]
Daniela Deneva,
Bulgara Esperanto-Asocio, Sofio, 1985
Esperanta-rusa vortaro [BoER]
E. Bokarev,
Moskvo, 1974
Esperanto [Esperanto]
Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo, 1905-
Esperanto Dictionary Esperanto-English, English-Esperanto [WED]
J.C. Wells,
Teach Yourself Books, London, 1969
Esperanto en Komerco. Esperanto in Commerce [Eek]
Esperanto-Rondo, Crailsheim, 1964, 3a eldono
Esperanto en Perspektivo [EeP]
Ivo Lapenna, Tazio Carlevaro kaj Ulrich Lins,
Universala Esperanto-Asocio, London – Rotterdam, 1974
Esperanto Hand-Wörterbuch [EHW]
Paul Bennemann,
Ferdinand Hirt, 1923-1926
Esperanto-English Dictionary [BEE]
Montague J. Butler,
BEA, London, 1967
Fabeloj, vol. 1 [Fab1]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Fabeloj, vol. 2 [Fab2]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
Fabeloj, vol. 3 [Fab3]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1932
Fabeloj, vol. 4 [Fab4]
H. C. Andersen,
trad. L. L. Zamenhof:
Heroldo de Esperanto, 1963
Fajron sentas mi interne [FSI]
Ulrich Matthias,
Pro Esperanto, Wien, 1990
Federala Sperto [FSp]
Edmond Privat,
Universala Ligo, Hago, Nederlando, 1958
Fervoja Terminaro [FT]
(UIC Railway Dictionary) ,
EFE - Terminara Komisiono, 1997
Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto [FK]
Ludoviko Lazaro Zamenhof,
Hachette et Compagnie, Parizo, 1904
Fundamento de Esperanto [F]
L. L. Zamenhof,
Varsovio, 1905
Gentoj kaj Lingvo Internacia [GLI]
L. L. Zamenhof,
Esperanto-Propaganda Instituto (Direktoro Karlo Steier), Leipzig, 1912
Georgo Dandin [GDn]
Molière,
trad. D-ro L. L. Zamenhof:
Librairie Hachette et Cie, Paris, 1908
Gerda malaperis [Gerda]
Claude Piron,
Fonto
Grand dictionnaire espéranto-français [GDEF]
Gaston Waringhien,
Librairie Centrale Espérantiste, Parizo, 1957
Grand dictionnaire espéranto-français avec Supplément [GDEFS]
Gaston Waringhien,
SAT-Amikaro, Parizo, 1976
Grand dictionnaire français espéranto [GDFE]
Jacques Le Puil; Jean-Pierre Danvy; k.a.,
France-Espéranto, Parizo, 1992, ISBN: 2-9507376-0-9
Granda Vortaro Esperanto-Rusa kaj Rusa-Esperanta [GVER]
Boris Kondratjev,
Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch [KrED]
Erich Dieter Krause,
Langenscheidt, Hamburg, 1999
Hamleto, Reĝido de Danujo [Hamlet]
William Shakespeare,
trad. L. L. Zamenhof:
eldonejo W. Tümmel, Nurenbergo, 1894
Hejma Vortaro [HejmVort]
Jouko Lindstedt; k.a.,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1999
Hitler, Maŭ, Strindberg kaj mi [HMS]
Sten Johansson,
Al-fa-bet-o, Skövde, 1996
Homaranismo [Homaranismo]
L. L. Zamenhof,
Ruslanda Esperantisto, Peterburgo, 1906, n-ro 5
Homoj manĝantaj [HomojManĝantaj]
Hemmi Yô,
trad. Doi ĉieko:
Mevo-Libroj, Jokohamo, 2002
Homoj sur la tero [HsT]
Stellan Engholm,
Inko, Tyresö, 2001
Idoj de Orfeo [IdO]
Hendrik J. Bulthuis,
Den Haag, 1923
Ifigenio en Taŭrido [Ifigenio]
J. W. Goethe,
trad. L. L. Zamenhof:
Hachette et Cie, Parizo, 1908
Ilustrita terminaro de kombinita transporto, franca, angla, germana, esperanta, serba [TK]
,
Interpres 1847, Beogrado, 1998
Infanoj en Torento, dua libro en la Torento-trilogio [InfanTorent2]
Stellan Engholm,
Eldona Societo Esperanto, Stockholm, 1939, 1a eldono
Dansk Esperanto-Forlag, 1972, 2a eldono
Inko, Tyresö, 2001, 3a eldono
Interesa arkeologio [IntArkeol]
Marinko Givoje,
SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, Parizo, 1973
Internacia komerca-ekonomika vortaro en 11 lingvoj [IKEV]
F. Munniksma (eld.),
Ĉina Esperanto-eldonejo, Pekino, 1990, ISBN: 7-5052-0025-9
Internacia krestomatio [IKr]
Inko, Tyresö, 2002
Internacie kuiri [IntKui]
Maria Becker-Meisberger,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2000, ISBN: 90-71205-70-3
JEN [JEN]
Diversaj aŭtoroj,
Junularo Esperantista de Nord-Ameriko, Nov-Jorko, Kalifornio, 1962-1986
Jura Vortaro esperante-ruse-ukraine-angla [JV]
Horbaĉuk, V.; Poddubnij, F.; Tuĥvatullina, L.; Ŝilo, G.,
Akademia Centro de Administro, Entreprenado, Juro, Slavjansk, 1994
Kajeroj el la Sudo [KelS]
Kandid aŭ la optimismo [Kandid]
Volter,
trad. Eugen Lanti:
Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona fako kooperativa, Leipzig, 1929
Kastelo de Prelongo [KPr]
Henri Vallienne,
Inko, Tyresö, 2002
Kiel akvo de l' rivero [KielAkvo]
Raymond Schwartz,
Régulo, La Laguna, 1963
Dansk Esperanto-Forlag, , 1977
Iltis, , 1987
Edistudio, Pizo, 1991
Kien fluas roj’ Castalie [KFl]
Julij Muraŝkovskij,
La revuo “Literatura Skatolo”, poste nomita “Survoje”, estis t.n. samizdata revuo sen klare indikita eldonisto.
Kion Zamenhof ne povis diri en Ĝenevo [KZG]
L. L. Zamenhof,
1959
Koko Krias Jam! [KKr]
Ferenc Szilágyi,
J. Régulo – Eldonisto, La Laguna, 1955
Komerca Vortaro Seslingva. Germana ― Angla ― Franca ― Itala ― Hispana ― Esperanta [KVS]
Robert Kreuz,
Foira Oficejo, Frankfurt a.M., 1927
Kompatinda Klem [KKl]
John Merchant,
The Esperanto Publishing Co. Ltd., London, W.C. 1, Anglujo, 1931
Komputada Leksikono [KompLeks]
Sergio Pokrovskij,
Komputeko [Komputeko]
Kontakto 2011-2019 [Kon11]
Diversaj aŭtoroj,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 2011-2019
Kredu min, sinjorino! [KrM]
Cezaro Rossetti,
Heroldo de Esperanto, Scheveningen, 1950
Kruko kaj Baniko el Bervalo [KrB]
Louis Beaucaire,
TK, København, 1974
Kukobakado [Kukobak]
Cornelia Rau; k.a.,
Wolfram Diestel, Lepsiko, 1993
La Batalo de l' Vivo [BdV]
Charles Dickens,
trad. L. L. Zamenhof:
1891
La bona lingvo [BonaLingvo]
Claude Piron,
Pro Esperanto/HEA, Vieno/Budapeŝto, 1989
La bona sinjorino [BonaS-ino]
E. Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
La danĝera lingvo, studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto [DanĝLng]
Ulrich Lins,
L'omnibuso, Kioto, 1973, 1a eldono
Bleicher, Gerlingen, 1988, 2a eldono
eldonejo Progreso, , 1990, represo de la 2a eldono [?] ISBN: 5-01-003136-1
La Familio [LaFamilio]
Bakin (Li Yaotang),
trad. Wei Yida:
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1999
La Faraono, vol. 1 [Far1]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1927
La Faraono, vol. 2 [Far2]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
La Faraono, vol. 3 [Far3]
B. Prus,
trad. Kazimierz Bein:
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1926
La Gimnazio [Gmn]
Ŝalom Alejĥem,
Esperantista Centra Librejo, Paris, 1929
La Granda Aventuro [LGA]
Ferenc Szilágyi,
Eldona Societo Esperanto – Förlagsföreningen Esperanto, Stockholm, 1945
La Gunkela vortaro de vortoj mankantaj en PIV 2002 [Gv]
Claus Günkel (Nikolao),
Propra eldono, Eschweiler, 2002
La Interrompita Kanto [IK]
Eliza Orzeszko,
trad. Kazimierz Bein:
Esperanta Centra Librejo, Parizo, 1928
La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha [DonKihxoto]
Miguel de Cervantes Saavedra,
trad. Fernando de Diego:
HEF - eldono "Fundación de Esperanto", Zaragoza, 1977, ISBN: 84-400-3582-9
La kalendaro tra la tempo, tra la spaco [Kalendaro]
Cherpillod André,
La Blanchetière, Courgenard (Francio), 2002, ISBN: 2-906134-56-2
La Kiso kaj dek tri aliaj noveloj [Kiso]
Hjalmar Söderberg,
trad. Sten Johansson:
Al-fab-et-o, Skövde, 1995
La kosmo kaj ni ― Galaksioj, planedoj kaj vivo en la universo [Kosmo]
David Galadí-Enríquez; Amri Wandel,
Flandra Esperanto-Ligo, Antverpeno, 2001
La Lasta [Lasta]
Władysław Reymont,
trad. Kazimierz Bein:
Eldono de Pola Esperanto Asocio, Varsovio, 1965
La majstro kaj Margarita [MkM]
Mihail Bulgakov,
trad. Sergio Pokrovskij:
Sezonoj, Jekaterinburg, 1991
La Majstro kaj Martinelli [MMa]
Jorge Camacho,
Iltis, Saarbrücken, 1993
La Malnova Testamento [MT]
trad. L. L. Zamenhof:
Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono
La memoraĵoj de Julia Agripina [MJA]
Anna Löwenstein,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2021
La Merkato de Trafikservoj [BoT]
Werner Bormann,
Aŭtoro, Hamburg, 1992
La neĝa blovado [NeĝaBlovado]
Aleksandr Puŝkin,
trad. Antoni Grabowski:
Kelter, Varsovio, 1888, 1a eldono
Jekaterinburg, Sezonoj, 1993
La Nova Plena Ilustrita Vortaro [PIV2]
SAT, Parizo, 2002
La Nova Testamento [NT]
(de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo) ,
Brita kaj Alilanda Biblia Societo, Londono
La Ondo de Esperanto [LOdE]
(Gazeto) ,
Sezonoj, Ruslando
La Ondo de Esperanto [ondo-de-esperanto]
Diversaj aŭtoroj,
Sezonoj, Kaliningrad, 2001 – 2004
La Origino de Specioj [OriginoDeSpecioj]
Ĉarlz Darvin,
trad. Klivo Lendon:
La Rabeno de Baĥaraĥ [RBa]
Henri Heine,
Esperantista Centra Librejo, Paris, 1929
La rabistoj [Rabistoj]
Frederiko Schiller,
trad. L. L. Zamenhof:
(Dramo en kvin aktoj) ,
Esp. Centra Librejo, Parizo, 1928, 2a eldono
La Respubliko (πολιτεια) [Rsp]
Platono,
Esperantista Centra Librejo, Matraville, 2000
La revadoj de soleca promenanto [Revadoj]
Jean-Jacques Rousseau,
trad. André Gilles:
(Franca Esperantisto, kaj. 414 (09/1990) kaj 420 (04/1991)) ,
Unuiĝo Franca por Esperanto, ĉe Flandra Esperanto-Ligo
La Revizoro [Revizoro]
N. V. Gogol,
trad. L. L. Zamenhof:
La skandalo pro Jozefo [SkandalJozef]
Valdemar Vinař,
ĈEA, Prago, 1981, 1a eldono
Kava-Pech, Dobrichovice, 2002, 2a eldono
Inko, Tyresö, 2002
La Soleno [Sol]
H. P. Lovecraft,
Sonja Lang
La Stranga Butiko [LSB]
Raymond Schwartz,
Esperantista Presejo, Paris, 1931
La tuta Esperanto [LtE]
Henrik Seppik,
Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1987, 4a eldono ISBN: 963-571-196-4
La unua rabista fabelo [RabistFab]
Josef Čapek,
La ŝtona urbo [StU]
Anna Löwenstein,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 2000
Landoj kaj lingvoj de la mondo [LanLin]
Bertilo Wennergren,
Lasu min paroli plu! [Lasu]
Claude Piron,
Fonto
Le Monde diplomatique en Esperanto 2002-2004 [MD02]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2002-2004
Le Monde diplomatique en Esperanto 2005-2007 [MD05]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2005-2007
Le Monde diplomatique en Esperanto 2008-2010 [MD08]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2008-2010
Le Monde diplomatique en Esperanto 2011-2013 [MD11]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2011-2013
Le Monde diplomatique en Esperanto 2014-2016 [MD14]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2014-2016
Le Monde diplomatique en Esperanto 2017-2019 [MD17]
Diversaj aŭtoroj,
Unesko-Grupo Narbonia, Embres-et-Castelmaure, 2017-2019
Leksara kolekto de ofte uzataj propraj nomoj [Lkn]
Ricardo Ŝulco; Hermano Bermano,
ECP, Paderborno, 1989, 1a eldono ISBN: 3-922570-60-7
Lingvaj Respondoj [LR]
L. L. Zamenhof,
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto [LAE]
John Christopher Wells,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1978
Lingvo, Stilo, Formo [LSF]
Kalocsay,
Budapest, 1931
Listo de Rekomendataj Landnomoj [RLN]
(Oficialaj Informoj, n-ro 12) ,
Akademio de Esperanto, 2009
Literatura Foiro [LF]
(kultura revuo) ,
Kooperativo de LF, Svislando?
Malbabelo [MB]
(Gazeto de la Frankfurtmajna Esperanto-Societo) ,
ESF, Frankfurto ĉe Majno, 1994-
Malbeno Kara [Malben]
Mary Webb,
trad. Grace Kirkwood:
Books Reborn, 2000
Marta [Marta]
Eliza Orzeszkowa,
trad. L. L. Zamenhof:
Esperantista Centra Librejo, Parizo, 1924, 2a eldono
Matematika kaj Stokastika Terminaro Esperanta [MatStokTerm]
Olav Reiersøl,
Oslo, 1994, dua eldono ISBN: 82-553-0894-6
Matematika Terminaro kaj Krestomatio [MatTerm]
Raoul Bricard,
Hachette, Parizo, 1905
Matematika Vortaro, Esperanta-Ĉeĥa-Germana [MatVort]
Jan Werner,
Brno, 1990
Maŝinfaka Esperanto-vortaro [MEV]
Eugen Wüster,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1923
Memore al Ivo Lapenna [MemLapenna]
Birthe Lapenna,
(La kreinto de la moderna Esperanto-Movado) ,
Fondaĵo Ivo Lapenna, Interreto, 1998
Metropoliteno [Metrop]
V. Varankin,
Mia penso [MPe]
Kálman Kalocsay,
1957
Milito kontraŭ salamandroj [Salamandroj]
Karel Čapek,
trad. J. Vondroušek:
Mirinda Amo [MrA]
H. A. Luyken,
British Esperanto Association, London, 1913
Monato [Monato]
(internacia magazino) ,
Flandra Esperanto-Ligo, Belgio, de 1980
Mondkomerco kaj Lingvo [BoM]
Werner Bormann,
Aŭtoro, Hamburg, 1993
Mortula Ŝipo, Rakonto de usona maristo [MortulŜip]
B. Traven,
trad. Hans Georg Kaiser:
Inko, Tyresö, 2001
Muzika terminaro [MuzTerm]
M. C. Butler; F. Merrick; D. G. Hill ind.,
(represo de la eldono fare de Internacia Esperanto-Ligo, 1944) ,
Muzika Esperanto-Ligo, Sofio, 1992
Naskiĝo de la rustimuna ŝtalrato [Ŝtalrato]
Harry Harrison,
trad. Reinhard Fössmeier k.a.:
Sezonoj, Jekaterinburg, 1996
Naŭa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro [9OA]
Akademio de Esperanto,
Ne nur leteroj de plum-amikoj [Plumamikoj]
Marjorie Boulton,
Eldona Societo Esperanto, Malmö, 1984, 1a eldono
Nefermita letero al s-ro de Beaufront [LBe]
L. L. Zamenhof,
Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig, 1929
Neologisma glosaro, postrikolto al PIV [NeoGlo]
H. Vatré,
(tria eldono kun laŭtema klasifiko kaj rimaro en suplemento) ,
Artur E. Iltis, Saarbrücken, 1989, ISBN: 3-927613-07-X
Nepivaj vortoj [NePiv]
A. Cherpillod,
(listo de 6800 vortoj ne troviĝantaj en la PIV el kiuj kelkaj povas esti utilaj) ,
la aŭtoro, Courgenard Francio, 1988, ISBN: 2-906134-05-8
Noveloj de Lusin [Lusin]
Lusin (Zhou Shuren),
trad. S. J. Zee k.a.:
Ĉina Esperanto-Ligo, Pekino, 1963
Oklingva nomaro de eŭropaj birdoj [Bird]
Mészáros Béla,
Debrecen, 1980
Ombro sur interna pejzaĝo [OIP]
Spomenka Štimec,
Edistudio, Pizo, 1984-
Oni ne pafas en Jamburg [Jamburg]
Mikaelo Bronŝtejn,
Impeto, Moskvo, 1993, ISBN: 5-7161-0004-X
Oomoto [Oomoto]
(Oficiala organo de Oomoto kaj UHA) ,
Oomoto, Kioto, 1925-
Originala Verkaro [OV]
L. L. Zamenhof,
Ferdinant Hirt & Sohn, Leipzig, 1929
Pajleroj kaj stoploj [WAPS]
William Auld,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1997, ISBN: 92-9017-052-2
Parnasa Gvidlibro [PGl]
Kalocsay; Waringhien; Bernard,
Pisa, 1984
Paroloj [Paroloj]
L. L. Zamenhof,
Patroj kaj filoj [PatrojFiloj]
I. S. Turgenjev,
trad. Kazimierz Bein:
Libroservo Federacio de laboristaj esperantistoj, Amsterdamo, [proks. 1938]
Plena Analiza Gramatiko de Esperanto [PAG]
Kálmán Kalocsay; Waringhien Gaston,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1985, 5a korektita eldono ISBN: 9290170328
Plena Ilustrita Vortaro [PIV1]
SAT, Parizo, 1970
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto 2005 [PIV3]
SAT, Parizo, 2005
Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Suplemento [SPIV]
SAT, Parizo, 1987
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko [PMEG]
Bertilo Wennergren,
Plena Vortaro de Esperanto [PV]
E. Grosjean-Maupin,
SAT, Parizo, 1934
Plena Vortaro de Esperanto, Suplemento [SPV]
Gaston Waringhien,
SAT, Parizo, 1953
Plena Vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-Franca [PVEF]
Emile Boirac,
Presejo Darantiere, Dijon, 1909
Por pli efika informado [EfI]
Ivo Lapenna,
Informa Fako de Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1974
Post la granda milito [PGM]
L. L. Zamenhof,
A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, 1922
Poŝatlaso de la mondo [PoŝAtlas]
Ludmila Jirousková (red.); Bohumil Stehlík (red.),
Kartografie, Prago, 1971
Pri Reformoj en Esperanto [RdE]
Dro Zamenhof,
Coulommiers Imprimerie Paul Brodard, 1907
Princidino Mary [Mary]
M. Lermontov,
trad. N. Danovskij:
Ruslanda Esperantisto, Jekaterinburg, 1996
Pro Iŝtar [Iŝtar]
H. A. Luyken,
Ferdinand Hirt & Sohn, Lepsiko, 1924
Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj [ChP]
Petro Chrdle,
Kava-Pech, Praha, 1995, 2a plilarĝigita eldono
Proverbaro esperanta [PrV]
L. L. Zamenhof; C. Rogister ed.,
Stafeto, La Laguna, 1974, ISBN: 400-7609-6
Quo Vadis [QuV]
Henryk Sienkiewicz,
trad. Lidia Zamenhof:
Polonia, Varsovio, 1957
Retoriko [Ret]
Ivo Lapenna,
Rotterdam, 1971
Robinsono Kruso [Rob]
Daniel Defo,
trad. Pastro A. Krafft:
Henry Altemus Company, Philadelphia, 1908
Roko kaj Popo, Popularmuzika Terminaro en Esperanto [RokPop]
B. Wennergren,
Rusa-esperanta vortaro [BoRE]
E. Bokarev,
Moskvo, 1966
Ruĝdoma sonĝo [RugxDom]
Cao Xueqin,
trad. Xie Yuming:
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Beijing, 1995, ISBN: 7-5052-0235-9
Satiraj rakontoj [SatirRak]
Sándor Szathmári,
1957-1972
Scienca Fundamenta Esperanta Terminaro [ScTerm]
Maurice Rollet de l'Isle,
Centra Presejo Esperantista, Parizo, 1931
Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo [JuanReg]
Albault; Ariste; Auld; k.a.,
Universitato de La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1987
Sinjoro Tadeo [SrT]
Adam Mickiewicz,
trad. Antoni Grabowski:
Varsovio, 1918
Studoj pri la Esperanta Literaturo [Studoj]
Vilmos Benczik,
La Kritikanto, Takasago-si, 1980
Technisches Wörterbuch Deutsch-Esperanto [TW]
Rudolf Haferkorn,
Esperanto Press, Cardiff, 1967
Terminologia Kurso [TermKurs]
Jan Werner,
Sdružený klub ROH, Roudnice nad Labem, 1986
Tokio invitas vin [TkI]
Prof. D-ro Hideo Yagi,
Universala Esperanto-Asocio, 1963
Tri Angloj Alilande [TAA]
John Merchant,
Brita Esperantista Asocio, Londono, 1936
Universala Vortaro [UV]
L. L. Zamenhof,
Varsovio, 1894
Unua Libro [UL]
Esperanto (L. L. Zamenhof),
Типо-Литография Х. Кельтера, Варшава, 1887
Urd Hadda murdita! [UrdHadda]
Deck Dorval,
(Serio Stafeto, n-ro 13) ,
Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 1990, ISBN: 90-71205-37-1
Vespera ruĝo anoncas ventegon [VRA]
trad. Ferenc Szilágyi:
Inko, Tyresö, 2001
Vetero kaj klimato de la mondo [Vetero]
Denis Riley; Lewis Spolton,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1987
Vikipedio [Viki]
de 2001
Vivo de Zamenhof [VivZam]
Edmond Privat,
The Esperanto publishing co. ltd, Heronsgate, 1937, 2a eldono
Vivo vokas [ViV]
Stellan Engholm,
Inko, Tyresö, 2001
Vocabolario Italiano-Esperanto [ItEsp]
Carlo Minnaja,
CoEdEs, 1996
Vojaĝimpresoj [VojaĝImp]
Valdemar Langlet,
Lingvo Internacia, 1895, 1a eldono
Inko, Tyresö, 2003, 2a eldono
Vojaĝo al Kazohinio [VaK]
Sándor Szathmári,
Sennacieca Asocio Tutmonda, Paris, 1998
Vojaĝo en Esperanto-lando [Vojaĝo]
Boris Kolker,
Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam, 2002, ISBN: 92-9017-078-6
Vortaro de Esperanto [VdE]
Kazimierz Bein,
Hachette, Parizo, 1912
Vortoj de k-do Lanti [Lanti]
E. Lanti,
Sennacieca Asocio Tutmonda, 1931
Wörterbuch Deutsch-Esperanto [JDE]
Hermann Jürgensen, M. Pagnier, red. L.L. Zamenhof,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1906, 2a eldono
Wörterbuch Deutsch-Esperanto [KrDE]
Erich Dieter Krause,
Langenscheidt, Leipzig k.a., 1993
Wörterbuch Esperanto-Deutsch [JED]
Hermann Jürgensen, red. L.L. Zamenhof,
Esperanto-Verlag Möller&Borel, Berlin, 1905, 2a eldono
Zamenhof [Zam]
Ernest Drezen,
Inko, Tyresö, 2000
Zamenhof-radikaro [ZR]
Eugen Wüster,
Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig, 1927
Ĉina Antologio (1919-1949) [ĈA]
Ĉina Esperanto-Eldonejo, Pekino, 1986
Ĉina Radio Internacia enrete [CRI]
(esperanta paĝaro de China Radio international online)
Ĉu ili estas sennaciistoj? [ĉuSn]
E. Lanti,
Ĉu li bremsis sufiĉe? [ChB]
Johán Valano,
TK/Stafeto, Antverpeno, La Laguna, 1979
Ĉu li venis trakosme? [ChV]
Johán Valano,
TK/Stafeto, Antverpeno, La Laguna, 1980
Ĉu li? [ChL]
Henri Vallienne,
Inko, Tyresö, 2003
Ĉu ni kunvenis vane? [CKv]
Johán Valano,
TK/Stafeto, Antverpeno, La Laguna, 1982
Ĉu rakonti novele? [ChR]
Johán Valano,
TK/Stafeto, Antverpeno, Flandra Esperanto-Ligo, 1986
Ĉu vi kuiras ĉine? [ChC]
Johán Valano,
Internacia Esperanto-Muzeo, Vieno, 1996
Ĉu ŝi mortu tra-fike? [ChM]
Johán Balano,
IEM, Vieno, 2000
Ĝis revido, krokodilido! [GhR]
Sten Johansson,
Al-fa-bet-o, Skövde, 1996
„Liberiga Stelo“ al la Verdruĝuloj [LSV]
E. Lanti,