α β γ δ ε ζ η θ κ λ μ ν ξ ο π σ τ φ χ ψ ?

malnovgreka α...

Άδανα: Adano
αἰθήρ: etero
Αἴσωπος: Ezopo
αἰτιατική: akuzativo
αἰτιατική πτῶσις: akuzativo
αίτιον: kaŭzo
απολογητής: apologiisto
απολογία: apologio
Αρχιμήδης: Arĥimedo