paleontologio

arkeopteriko
biostratigrafio
celakanto
datumo
dinornito
dinosaŭro
dinosaŭroj
dinoterio
diplodoko
epiornito
flugsaŭroj
gastornito
gliptodonto
hipariono
igvanodonto
iĥtiosaŭro
kenozoiko
lepidodendro
mamuto
mastodonto
megalosaŭro
mezozoiko
paleontologiisto
paleontologio
paleontologo
paleozoiko
paleo-
proterozoiko
pterosaŭroj
saŭro
stromatolito
trilobulo