a ă â b c d đ e g h i k l m n o ô ơ p q r s t u v w x y

vjetnama ô...

ổ đĩa: peli
ông: li
ống: tubo
ống dẫn đái: uretero
ống dẫn nước tiểu: uretro
ống đái: uretro