a b c d e g h i k l m n o p q r s t v w x y ?

vjetnama q...

qua: transiri
quá: tro
quan sát: observi
quan tâm: intereso
Quán Thế Âm: Avalokiteŝvaro
quá trình: procezo
quốc gia: nacio
quyết định: decidi
quy mô: skalo
quy tắc: regulo