a b c d e g h i k l m n o p q r s t v w x y ?

vjetnama k...

kế hoạch: plano
kéo: tiri
kẻ thù: malamiko
kết nối: konekti
kết quả: rezulto
kết thúc: fini
khá: beleta, tute
khác: alia, alie
khác nhau: diferenci, varii
khi: kazo, kiam
khí: gaso
khiêu vũ: danci
khô: seka
khoa học: scienco
khối: bloko
khối lượng: maso
khó khăn: malfacila
không: ne
không bao giờ: neniam
không có gì: nenio
không gian: spaco
không khí: aero
khu: regiono
khuôn mặt: vizaĝo
khu vực: areo
kích thích: eksciti
kích thước: grando
kiểm soát: kontroli
kiểm tra: testo
kim loại: metalo
kính: vitro
kinh nghiệm: sperto