hortikulturo, arbokulturo, silvikulturo

abelejo
abelisto
abelujo
akvumi
akvumilo
aleo
alklimatigi
alklimatiĝi
arbaro
arbetaĵo
arbetaro
arbeto
arbeto
arbo
arbofaligisto
baseno
bedo
birdotimigilo
bonsajo
ĉambra vegetaĵo
ĉifonfiguro
densaĵo
densejo
elsarki
enplanti
florbedo
florĝardeno
folirastilo
forcejo
forci
forsto
fruktoĝardeno
gazono
gazontondilo
greftaĵo
grefti
gruzo
ĝardenisto
ĝardenkoboldo
ĝardenkulturo
ĝardeno
ĝardentondilo
ĝardenumi
heĝo
herbobedo
herbotapiŝo
hortikulturo
horto
ipso
kiosko
kompoŝto
latkrado
latreto
laŭbo
legomĝardeno
lignohakisto
maldensejo
markoto
mulĉi
mulĉo
oranĝerio
paliseto
parko
pejzaĝisto
pergolo
pesticido
plantaĵo
plantido
plezurĝardeno
pomejo
prikli
publika ĝardeno
puŝĉaro
raso
rasti
rastilo
rastro
razeno
sarki
sarkilo
sarkindaĵo
skvaro
spaliro
staŭdo
stikaĵo
stiki
stuci
studĝardeno
transplanti
vepro
vintra ĝardeno
violego