a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z ?

bosna i...

i: kaj
iako: kvankam
ići: iri
ideja: ideo
igrati: ludi
ikad: iam
ili:
imaju: havi
ime: nomo
imenica: substantivo
imovinu: posedaĵo
inča: colo
industriju: industrio
insekata: insekto
instrument: instrumento
interesa: intereso
iskustvo: sperto
ispravan: ĝuste
istina: vere
isto: sama
istorija: historio
iza: malantaŭ
izgleda: ŝajni
izjednačavaju: egaligi
između: inter
izmišljati: inventi
izmjeriti: mezuri
izvući: desegni