777 el 24385 netradukitaj sencoj de la lingvo kataluna

1: Iliriko
2: gusto 1
3: gusto 2
4: gusto 3
5: gusto 4
6: gusti 1
7: gusti 2
8: gustigi 1
9: gustigi 2
10: gustumi 1
11: gustumi 2
12: gustuminda
13: antaŭgusto
14: bongusta 1
15: bongusta 2
16: bongusti
17: kromgusto
18: postgusto
19: sengusta 1
20: sengusta 2
21: vingustumisto
22: tentaklo
23: Aŭgusteno
24: Dominiko
25: Liberio
26: liberiano
27: liberia
28: prunuso
29: rilati 1
30: rilati 2
31: rilati 3
32: rilati 4
33: rilato 1
34: rilato 2
35: rilato 3
36: rilato 4
37: rilate al
38: rilatulo
39: ekvivalento-rilato
40: iarilate
41: idento-rilato
42: interna rilato
43: interrilato
44: interrilatigi
45: interrilatiĝi
46: inversa rilato
47: n-argumenta rilato
48: ordo-rilato
49: senrilata
50: senrilate al
51: sismologo
52: kruco 1
53: kruco 2
54: Kruco
55: kruca 1
56: kruca 2
57: krucigi 1
58: krucigi 2
59: krucigi 3
60: kruciĝi 1
61: kruciĝi 2
62: kruciĝi 3
63: kruciĝi 4
64: krucisto
65: krucumi
66: greka kruco
67: hokokruco
68: kelta kruco
69: latina kruco
70: malta kruco
71: vojkruciĝo
72: Krucolevo
73: turnokruco
74: ajlo 1
75: ajlo 3
76: fenestro 1
77: fenestro 2
78: fenestro 3
79: fenestraĵo
80: fenestreto
81: elfenestriĝi
82: montrofenestro
83: fenestrokruceto
84: fenestropordo
85: ŝprucfenestro
86: interjekcio
87: lici
88: suŝio
89: suŝiejo
90: kruĉeto
91: bierkruĉo
92: analitiko
93: analitika
94: anilino
95: valori 1
96: valori 2
97: valori 3
98: valori 4
99: valori 5
100: valoro 1
101: valoro 2
102: valoro 3
103: valoro 4
104: valoro 5
105: valora 1
106: valora 2
107: valoraĵo
108: altvalora
109: grandvalora
110: interŝanĝvaloro
111: multvalora
112: samvalora
113: senvalora
114: senvaloraĵo
115: senvalorigi
116: plivaloro 1
117: plivaloro 2
118: plusvaloro 1
119: plusvaloro 2
120: plivalorigi
121: uzvaloro
122: vervaloro
123: absoluta valoro
124: frivoleco
125: omero
126: minimumo 1
127: minimumo 2
128: minimuma 1
129: minimuma 2
130: minimumejo
131: minimumiganto
132: minimumismo 1
133: minimumismo 2
134: konfidi 1
135: konfidi 2
136: sin konfidi
137: konfido
138: konfida
139: konfidato
140: konfidebla
141: konfidema
142: konfidigi
143: konfidinda
144: konfiditaĵo
145: konfidulo
146: malkonfidi
147: malkonfido
148: malkonfidema
149: memkonfido
150: havi konfidon
151: koncepti 1
152: koncepta
153: konceptaro
154: konceptebla
155: mondkoncepto
156: ĝis
157: ĝisi
158: ĝis ke
159: tra 1
160: tra 2
161: tra 3
162: tra inter
163: trae
164: traigi
165: tra 1
166: tra 2
167: tra 3
168: ŝedo
169: abelŝedo
170: garboŝedo
171: jono
172: jonigi
173: Donaldo
174: balejo
175: kostumbalo
176: febro 1
177: febro 2
178: febra 1
179: febra 2
180: febri 1
181: febri 2
182: februlo
183: flava febro
184: fojnofebro
185: tifa febro
186: forumo 1
187: forumo 2
188: forumo 3
189: forumo 4
190: bronko
191: ikebano 1
192: ikebano 2
193: filinigi
194: filo de la ĉielo
195: gefiloj 1
196: gefiloj 2
197: gefilo
198: adoptita filo
199: adoptita filino
200: monalo
201: eduki 1
202: eduki 2
203: eduki 3
204: eduki 4
205: eduko
206: edukado
207: edukisto
208: edukita
209: needukita
210: bonedukiteco
211: kvadrilo
212: direktrico 1
213: direktrico 2
214: sturno
215: spektroskopio
216: sankcio 1
217: sankcii
218: sankciumo
219: fiziologo
220: galeaso
221: edikto
222: cimedoj
223: Ĉado 2
224: Gervazo
225: precioza
226: preciozismo
227: Misuro 1
228: Misuro 2
229: festuko
230: rinoforo
231: Ezopo
232: soko
233: suvereno
234: suverena 1
235: suverena 2
236: suvereneco
237: Kazablanko
238: moskvano
239: moskvulo 1
240: moskvulo 2
241: moskvulo 3
242: taŭo
243: parki
244: parkejo
245: parkumi
246: parkumejo
247: Sekstanto
248: kobitidedoj
249: filero
250: kokeriki
251: kokeriko!
252: kokeriko
253: onomatopeo 1
254: onomatopeo 2
255: brovo
256: kuntiri la brovojn
257: pneŭmonologio
258: boli 1
259: boli 2
260: boli 3
261: bolo 1
262: bolo 2
263: boligi 1
264: boligi 2
265: boligilo
266: bolkruĉo
267: Eŭklido
268: eŭklida
269: asembleo
270: krajonumi
271: oportuna 2
272: oportune 1
273: oportune 2
274: oportuno
275: oportunaĵo
276: oportuneco 1
277: oportuneco 2
278: oportunismo
279: oportunisto
280: maloportuna 1
281: maloportuna 2
282: maloportunaĵo
283: maloportuni
284: trotuaro 1
285: trotuaro 2
286: rultrotuaro
287: absurdaĵo
288: iluzio
289: iluzia
290: iluzii
291: iluziiĝi
292: iluziisto
293: memiluzio
294: seniluziigi
295: seniluziiĝi
296: pareo
297: atesti 1
298: atesti 2
299: atesto
300: atestanto
301: atestilo
302: geedziĝatestilo
303: naskiĝatestilo
304: ŝarĝatesto
305: klepsidro 1
306: mo
307: ekskludo
308: filiŝto
309: dramaturgio 1
310: dramaturgio 2
311: dramaturgio 3
312: bronkito
313: ajn
314: ajna 1
315: ajna 2
316: sen ajna
317: ajnulo
318: kabineta 1
319: kabineta 2
320: kabineta 3
321: falangioj
322: voko 1
323: juĝeja vokisto
324: branko
325: brankokovrilo
326: flanko 1
327: flanko 2
328: flanko 3
329: flanko 4
330: flanko 5
331: flanko 6
332: flanka 1
333: flanka 2
334: flankaĵo 1
335: flankaĵo 2
336: flanke 1
337: flanke 2
338: flanke 3
339: flanken
340: flankalflanke
341: flankalflanke kun
342: flanke de 1
343: flanke de 2
344: flanke de 3
345: flanki
346: forflankiĝi 1
347: forflankiĝi 2
348: ambaŭflanka
349: disflankiĝi
350: dorsflanko
351: patrinflanka
352: patroflanka
353: siaflanke
354: unuflanka
355: unuflanke
356: konstitucio
357: konstitucia 1
358: konstitucia 2
359: konstitucirompo
360: bagnulo
361: Tvitero
362: beto
363: kantonmento 1
364: telepatio
365: Ŝverino
366: dolĉamaro
367: paralelogramo
368: prosperi
369: prospera
370: prospero
371: prosperigi
372: malprospera
373: malprosperi
374: malprospero
375: malprosperigi
376: prosperi al
377: askarido
378: diĝesto
379: monado
380: Montekarlo
381: Leandro
382: specio
383: speciismo
384: subspecio
385: invada specio
386: Helsinko
387: Talino
388: paŝtelaĵo
389: tempero 1
390: tempero 2
391: pum
392: pumpumado
393: Transilvanio
394: Tibeto
395: Bremo
396: remonto
397: gibono
398: bolto
399: bolti
400: boltingo
401: malbolti
402: etno
403: subetno
404: superetno
405: etnogenezo
406: etna
407: ruditapo
408: karmanjolo
409: membrano 1
410: membrano 2
411: membrano 3
412: mukmembrano
413: naĝmembrano
414: speso
415: spesmilo
416: ĉinesko
417: kairno
418: direktoro
419: postpozicio
420: litoto
421: harpalo
422: Egiptio
423: metio
424: metiejo
425: metiisto
426: Kaŭkazo 1
427: Kaŭkazo 2
428: kaŭkaza
429: Kaŭkaza montaro
430: radiologo
431: antikorpo
432: dagerotipio
433: longa 1
434: longa 2
435: longa 3
436: longe 1
437: longe 2
438: longe 3
439: longo 1
440: longo 2
441: longeco 1
442: longeco 2
443: antaŭlonge
444: antaŭ ne longe
445: delonga
446: delonge
447: laŭlonge
448: mallongigi 1
449: mallongigi 2
450: nelonge
451: postnelonge
452: taglonge
453: longoforma
454: piastro
455: ofico
456: ofici
457: oficejo
458: oficisto
459: enoficigi
460: enoficiĝi
461: senoficigi
462: ŝtatoficisto
463: famo 1
464: famo 2
465: fama
466: fameco
467: famemulo
468: famigi
469: famulo
470: bonfama
471: disfamigi
472: disfamiĝi
473: fifama
474: misfamigi
475: mondfama
476: senfama
477: senfamulo
478: kapoejro
479: nenia
480: aktuala 1
481: aktuala 2
482: aktuala 4
483: aktualaĵo
484: malaktuala 1
485: malaktuala 2
486: aktualigi 1
487: aktualigi 2
488: aktualiĝi
489: ĉifono 1
490: ĉifono 2
491: ĉifonisto
492: ĉifonulo
493: ĉifonfiguro
494: heni
495: paviano
496: ĉanti
497: ĉanto 1
498: ĉanto 2
499: ĥalato
500: pesario
501: grupo 1
502: grupo 2
503: grupo 3
504: grupaĉo
505: grupigi
506: grupiĝi
507: duongrupo
508: subgrupo 1
509: subgrupo 2
510: diskutgrupo
511: faktorgrupo
512: laborgrupo
513: muzikgrupo
514: premgrupo
515: riskogrupo
516: sangogrupo
517: studgrupo
518: vortgrupo
519: grupo de n-modulaj restoklasoj
520: alterna grupo
521: fundamenta grupo
522: galeza grupo
523: kvocienta grupo
524: simetria grupo
525: falbalo
526: nomadi
527: nomadejo 1
528: nomadejo 2
529: lipido
530: profeto 1
531: profeto 2
532: profeti 1
533: profeti 2
534: profetaĵo 1
535: profetaĵo 2
536: korelativa
537: korelativeco
538: eksploda konsonanto
539: ibiso
540: librumi
541: deponlibreto
542: Dua Libro
543: frazlibro
544: klaslibro
545: lernolibro
546: manlibro
547: orlibro
548: poŝlibro
549: Unua Libro
550: librotenejo 1
551: librotenejo 2
552: kopeko
553: Orfeo
554: dura
555: fulmo 1
556: fulmo 2
557: fulmi 1
558: fulmi 2
559: fulmobati
560: fulmilo
561: segejo
562: tegmenti
563: tegmentisto
564: gildo
565: naŭ
566: naŭa
567: naŭe
568: u 1
569: u 2
570: ovibovo
571: listo 1
572: listo 2
573: listero
574: listigi
575: dissendolisto
576: enlistigi
577: ligillisto
578: akĉento
579: slogano
580: slogani
581: Olimpiko
582: Somera Olimpiko
583: Vintra Olimpiko
584: berkelio
585: manato
586: alpo 2
587: kompleta 1
588: kompleta 2
589: kompleto 1
590: kompleto 2
591: kompleteco
592: kompletigi
593: nekompleta
594: vestokompleto
595: sipajo
596: Beogrado
597: Rusoo
598: rusoismo
599: vindo
600: monologo
601: monologi
602: interna monologo
603: kaporalo
604: ĉefkaporalo
605: skolano
606: analiza skolo
607: kompari 1
608: kompari 2
609: komparo 1
610: komparo 2
611: komparado 1
612: komparado 2
613: kompare kun
614: nekomparebla
615: senkompara
616: vizite
617: vizitadi 1
618: vizitadi 2
619: vizitanto
620: vizitinda
621: hedero
622: maldiafana
623: tendumejo
624: aŭtoritato 1
625: aŭtoritato 2
626: aŭtoritata 1
627: aŭtoritata 2
628: aŭtoritatismo
629: aŭtoritatulo 1
630: aŭtoritatulo 2
631: melki
632: melkebla
633: klaki 1
634: klaki 2
635: klak
636: klakigi
637: klakilo
638: klakileto
639: alklaki
640: manklaki
641: parametro 1
642: parametro 2
643: parametro 3
644: ideografio
645: ideografiaĵo
646: Lieĝo 1
647: Lieĝo 2
648: Kapadokio
649: pazigrafio
650: imuna 1
651: imuna 2
652: imuneco 1
653: imuneco 2
654: imunigi
655: bleki 1
656: bleki 2
657: bleko
658: enfili
659: pilo
660: atompilo 1
661: psiko
662: psikanalizo
663: psikanalizisto
664: karunklo
665: Kreto
666: ĉevrono
667: preskaŭ ĉiuj
668: agato
669: geotrupo
670: Kandaharo
671: lekto
672: kretene
673: kretenaĵo
674: Jorko
675: Nov-Jorko 1
676: Nov-Jorko 2
677: Nov-Jorkano
678: Nov-Jorkanino
679: Nov-Jorka Akciborso
680: saturi 1
681: saturi 2
682: saturi 3
683: banto
684: lukso
685: luksa
686: senluksa
687: malluksa
688: paparaco
689: konfuzi 1
690: konfuzi 2
691: konfuzi 3
692: konfuzi 4
693: konfuzo 1
694: konfuzo 2
695: konfuzo 3
696: konfuzo 4
697: konfuza 1
698: konfuza 2
699: konfuzaĵo
700: konfuziĝi 1
701: konfuziĝi 2
702: konfuziĝi 3
703: interkonfuzi 1
704: interkonfuzi 2
705: malkonfuzi
706: nekonfuzebla 1
707: nekonfuzebla 2
708: senkonfuze
709: dialogo 1
710: dialogo 2
711: dialogo 3
712: dialogi
713: dialogisto
714: dialogujo
715: ŝutro
716: rulŝutro
717: nazio
718: nazia
719: naziismo
720: kvociento 1
721: kvociento 2
722: kvociento 3
723: karno 1
724: karno 2
725: karno 3
726: karnulo
727: enkarniĝo
728: reenkarniĝo
729: dentkarno
730: admiri
731: admira
732: admiro
733: admirinda
734: Sirto 1
735: Sirto 2
736: cindrigejo
737: kanonizi
738: subvencio
739: subvencii
740: subvenciado
741: radono
742: klera
743: klereco
744: klerigi
745: klerismo
746: klerulo
747: klerularo
748: malklera 1
749: malklera 2
750: malklerulo
751: senklerulo
752: naza 1
753: naza 2
754: altnaza
755: mannazumo
756: naza konsonanto
757: naza vokalo
758: anaerobia
759: delfenedoj
760: tradicii
761: tradiciismo
762: ups
763: kontrabandi
764: dizerti
765: dizerto
766: dizertinto
767: diĥotomia
768: efekto
769: efekta
770: efekti
771: Fabricio
772: imaginara
773: cibolo
774: Pinokjo
775: Ueno
776: riverego
777: rivereto