777 el 18190 netradukitaj sencoj de la lingvo hispana

1: Iliriko
2: gustuminda
3: kromgusto
4: tentaklo
5: Aŭgusteno
6: Dominiko
7: Liberio
8: liberiano
9: liberia
10: Gabono
11: prunuso
12: rilata
13: rilate al
14: rilatulo
15: ekvivalento-rilato
16: iarilate
17: idento-rilato
18: interna rilato
19: interrilato
20: interrilatigi
21: interrilatiĝi
22: inversa rilato
23: n-argumenta rilato
24: ordo-rilato
25: senrilata
26: senrilate al
27: sismologo
28: taksuso
29: kruca 2
30: Krucolevo
31: turnokruco
32: ajlo 1
33: ajlo 3
34: keplera
35: levkojo
36: duakanona
37: fenestraĵo
38: fenestreto
39: elfenestriĝi
40: montrofenestro
41: fenestrokruceto
42: fenestropordo
43: kuledoj
44: suŝiejo
45: kruĉeto
46: bierkruĉo
47: analitika
48: interŝanĝvaloro
49: senvaloraĵo
50: senvalorigi
51: plusvaloro 1
52: plusvaloro 2
53: plivalorigi
54: uzvaloro
55: vervaloro
56: absoluta valoro
57: frivoleco
58: minimuma 2
59: minimumejo
60: minimumiganto
61: sin konfidi
62: konfida
63: konfidato
64: konfidebla
65: konfidigi
66: konfidinda
67: konfiditaĵo
68: konfidulo
69: malkonfidi
70: malkonfido
71: malkonfidema
72: memkonfido
73: havi konfidon
74: konceptaro
75: mondkoncepto
76: ĝis
77: ĝisi
78: ĝis ke
79: tra inter
80: tra 1
81: tra 2
82: tra 3
83: ŝedo
84: abelŝedo
85: garboŝedo
86: kameledoj
87: aĉeto
88: aĉetaĵo
89: aĉetisto
90: Donaldo
91: balejo
92: kostumbalo
93: bronko
94: ikebano 1
95: ikebano 2
96: filo de la ĉielo
97: gefiloj 2
98: gefilo
99: adoptita filo
100: adoptita filino
101: oscilatoro
102: monalo
103: eduko
104: edukado
105: edukita
106: needukita
107: kvadrilo
108: direktrico 1
109: direktrico 2
110: spektroskopio
111: edikto
112: cimedoj
113: Ĉado 1
114: Ĉado 2
115: Gervazo
116: komodo
117: precioza
118: preciozismo
119: Misuro 1
120: Misuro 2
121: festuko
122: rinoforo
123: envulti
124: envulto
125: Ezopo
126: injektaĵo
127: injektilo 2
128: soko
129: translacio 1
130: translacio 2
131: translacio 3
132: Kazablanko
133: teleobjektivo
134: moskvano
135: moskvulo 1
136: moskvulo 2
137: moskvulo 3
138: taŭo
139: parki
140: parkejo
141: parkumi
142: parkumejo
143: Sekstanto
144: kobitidedoj
145: Vinajo
146: filero
147: kokeriki
148: kokeriko!
149: kokeriko
150: felto
151: fagopiro
152: objektivo 1
153: objektivo 2
154: dehiski
155: dehiskado
156: kuntiri la brovojn
157: bolo 1
158: bolo 2
159: boligilo
160: bolkruĉo
161: Oba Golfo
162: Kolonjo 1
163: Kolonjo 2
164: oportune 1
165: oportune 2
166: oportuno
167: oportunaĵo
168: oportuneco 1
169: oportuneco 2
170: oportunismo
171: oportunisto
172: maloportuna 1
173: maloportuna 2
174: maloportunaĵo
175: maloportuni
176: trotuaro 2
177: absurdaĵo
178: iluzia
179: memiluzio
180: pareo
181: Vladimiro
182: klepsidro 1
183: mo
184: ekskludo
185: filiŝto
186: bagatelema
187: muzeologo
188: ajna 2
189: sen ajna
190: ajnulo
191: kabineta 1
192: kabineta 2
193: kabineta 3
194: kabinetulo 1
195: kabinetulo 2
196: falangioj
197: voko 1
198: brankokovrilo
199: Damasko
200: Labradoro
201: flanka 2
202: flankaĵo 1
203: flankaĵo 2
204: flanke 1
205: flanke 2
206: flanke 3
207: flanken
208: flankalflanke
209: flankalflanke kun
210: flanke de 1
211: flanke de 2
212: flanke de 3
213: flanki
214: forflankiĝi 1
215: forflankiĝi 2
216: aliflanke
217: ambaŭflanka
218: disflankiĝi
219: dorsflanko
220: patrinflanka
221: patroflanka
222: siaflanke
223: unuflanka
224: unuflanke
225: konstitucio
226: konstitucia 1
227: konstitucia 2
228: konstitucirompo
229: hejtisto
230: bagno
231: bagnulo
232: Tvitero
233: beto
234: kantonmenti
235: kantonmento 1
236: kantonmento 2
237: telepatio
238: Ŝverino
239: oleacoj
240: dolĉamaro
241: paralelogramo
242: prospera
243: prosperigi
244: malprospera
245: malprosperi
246: malprospero
247: malprosperigi
248: prosperi al
249: askarido
250: granatarbo
251: diĝesto
252: monado
253: testamenti 1
254: testamenti 2
255: Montekarlo
256: Leandro
257: specio
258: speciismo
259: subspecio
260: invada specio
261: Marcelo
262: borago
263: Helsinko
264: Singapuro
265: Talino
266: paŝtelaĵo
267: tempero 1
268: tempero 2
269: vikingo
270: vikinga
271: pum
272: pumpumado
273: Transilvanio
274: Tibeto
275: Bremo
276: remonto
277: gibono
278: malbolti
279: turdedoj
280: etno
281: subetno
282: superetno
283: etnogenezo
284: etna
285: ruditapo
286: sporada
287: karmanjolo
288: membrano 1
289: membrano 2
290: membrano 3
291: mukmembrano
292: naĝmembrano
293: ĉinesko
294: palmoj
295: palmobranĉo 1
296: palmobranĉo 2
297: kairno
298: postpozicio
299: harpalo
300: trio 1
301: trio 2
302: Egiptio
303: heso
304: hesa
305: Hesujo
306: Kaŭkazo 1
307: Kaŭkazo 2
308: kaŭkaza
309: Kaŭkaza montaro
310: radiologo
311: antikorpo
312: dagerotipio
313: -ed
314: longe 2
315: longe 3
316: delonga
317: delonge
318: taglonge
319: piastro
320: skolopendro
321: fajlaĵo
322: fajlilo
323: enoficiĝi
324: famemulo
325: famigi
326: bonfama
327: disfamigi
328: disfamiĝi
329: fifama
330: misfamigi
331: mondfama
332: senfama
333: kapoejro
334: nenia
335: terebinto 1
336: terebinto 2
337: terebintarbo
338: terebintoleo
339: pirueti
340: pirueto
341: paviano
342: ĉanti
343: ĉanto 1
344: ĉanto 2
345: graduso 1
346: graduso 2
347: ĥalato
348: pesario
349: grupaĉo
350: grupiĝi
351: duongrupo
352: diskutgrupo
353: faktorgrupo
354: laborgrupo
355: muzikgrupo
356: premgrupo
357: riskogrupo
358: sangogrupo
359: studgrupo
360: vortgrupo
361: grupo de n-modulaj restoklasoj
362: alterna grupo
363: fundamenta grupo
364: galeza grupo
365: kvocienta grupo
366: simetria grupo
367: orografio
368: falbalo
369: aborti 2
370: abortigi 2
371: nomadi
372: nomadejo 1
373: nomadejo 2
374: lipido
375: korelativeco
376: eksplodema 1
377: eksplodema 2
378: eksplodigi
379: eksplodigilo 1
380: praeksplodo
381: ibiso
382: librumi
383: deponlibreto
384: Dua Libro
385: frazlibro
386: klaslibro
387: lernolibro
388: manlibro
389: orlibro
390: Unua Libro
391: kopeko
392: Orfeo
393: dura
394: fulmobati
395: fulmilo
396: segaĵo
397: segejo
398: tegmenti
399: tegmentisto
400: gildo
401: naŭa
402: naŭe
403: u 1
404: u 2
405: Valtero
406: feloidoj
407: hordo 2
408: hordo 3
409: Ora hordo
410: slogano
411: slogani
412: Olimpiko
413: Somera Olimpiko
414: Vintra Olimpiko
415: ĥaose
416: ĥaosigi
417: kojono
418: manato
419: sipajo
420: Rusoo
421: rusoismo
422: vindotablo
423: linolea tolo
424: monologo
425: monologi
426: interna monologo
427: kaporalo
428: ĉefkaporalo
429: skolano
430: analiza skolo
431: komparado 1
432: lunario
433: vizite
434: vizitadi 1
435: vizitadi 2
436: vizitanto
437: vizitinda
438: kariofilujo
439: ŝorbeto
440: kaligrafo
441: ekvedoj
442: maldiafana
443: tendaro 2
444: tendumejo
445: aŭtoritatismo
446: aŭtoritatulo 1
447: aŭtoritatulo 2
448: melkebla
449: madono 1
450: madono 2
451: ekspektori
452: parametro 1
453: parametro 2
454: parametro 3
455: ideografio
456: hemipteroj
457: hemiptera
458: Kapadokio
459: pazigrafio
460: atompilo 1
461: psikanalizisto
462: karunklo
463: Kreto
464: ĉevrono
465: ĉiu 1
466: ĉiu 2
467: ĉiu 3
468: ĉiu 4
469: preskaŭ ĉiuj
470: Benedikto
471: benediktano
472: geotrupo
473: Kandaharo
474: lekto
475: kretene
476: kretenaĵo
477: Jorko
478: Nov-Jorko 1
479: Nov-Jorko 2
480: Nov-Jorkano
481: Nov-Jorkanino
482: Nov-Jorka Akciborso
483: eklipsa
484: senluksa
485: malluksa
486: paparaco
487: ulemo
488: konfuzo 2
489: konfuzo 3
490: konfuzo 4
491: konfuza 2
492: konfuzaĵo
493: konfuziĝi 1
494: konfuziĝi 2
495: konfuziĝi 3
496: interkonfuzi 1
497: interkonfuzi 2
498: malkonfuzi
499: nekonfuzebla 1
500: nekonfuzebla 2
501: senkonfuze
502: plastika 1
503: galvanoplastiko
504: dialogisto
505: ŝutro
506: rulŝutro
507: kvociento 1
508: kvociento 2
509: kvociento 3
510: karno 1
511: karno 2
512: karno 3
513: karnulo
514: enkarniĝo
515: reenkarniĝo
516: admira
517: admiro
518: admirinda
519: Sirto 1
520: Sirto 2
521: mia
522: cindrigi
523: cindrigejo
524: cindrujo 2
525: meteoro 1
526: meteoro 2
527: meteoro 3
528: meteorŝtono
529: lombardo 1
530: lombardo 2
531: lombardoj
532: Lombardujo
533: transepto
534: subvencio
535: subvencii
536: subvenciado
537: velocipedo
538: klereco
539: klerigi
540: klerismo
541: klerularo
542: malklera 1
543: malklera 2
544: malklerulo
545: senklerulo
546: naza 1
547: naza 2
548: nazego
549: nazumo
550: altnaza
551: kuspnaza
552: mannazumo
553: naza konsonanto
554: naza vokalo
555: anaerobia
556: delfenedoj
557: tradicii
558: tradiciismo
559: ĥalkogeno
560: ups
561: dizerto
562: dizertinto
563: diĥotomia
564: efekto
565: efekta
566: efekti
567: Fabricio
568: imaginara
569: cibolo
570: Pinokjo
571: partero 2
572: Ueno
573: riverego
574: Blua Rivero
575: Ĉiela Rivero
576: Flava Rivero
577: Perlorivero
578: Ruĝa Rivero
579: kastoredoj
580: orkestro 1
581: orkestro 2
582: orkestrejo 1
583: orkestrejo 2
584: fiziognomiko
585: splito 1
586: splito 2
587: spliti
588: splitiĝi
589: hirta 2
590: mustelo
591: miasmo
592: ekarto 1
593: ekarto 2
594: ekarto 3
595: abnegacii
596: abnegacia
597: Rigo
598: anomalia
599: anapesto
600: n-anapesto
601: halioto
602: mangao
603: Teguo
604: muskato
605: muskatarbo
606: muskatvino
607: Apio
608: bitoteko
609: diversiĝi
610: dendrito
611: neglektema
612: karekso
613: katalizi 1
614: katalizi 2
615: katalizo
616: katalizanto
617: katalizilo
618: aresinuso
619: arksinuso
620: hiperbola sinuso
621: inversa hiperbola sinuso
622: guvernistino
623: idiomaĵo
624: mizera 1
625: mizera 2
626: mizeri
627: mizeriĝi
628: mizerulo
629: tabano
630: pitoreska 1
631: pitoreska 2
632: atrio 1
633: atrio 2
634: krispo 1
635: krispo 2
636: krispa
637: krispigi
638: krispigilo
639: funkcionalo
640: brunalgoj
641: ruĝalgoj
642: verdalgoj
643: Hindio
644: baza 1
645: baza 2
646: bazi
647: baziĝi
648: senbaza
649: surbaze de
650: duala bazo
651: kanona bazo
652: fazanedoj
653: bejo
654: Kampanio
655: burokratio 1
656: burokratio 2
657: zigomo
658: pistejo
659: pistilo 1
660: Ŝinkanseno
661: kasacii
662: kasacio
663: vasalo 1
664: vasalo 2
665: ŝamiseno
666: poltrono
667: poltrona
668: hispana artiŝoko
669: postskripto
670: krenaĵo
671: ripeti 1
672: ripeti 2
673: ripetiĝi
674: antaŭripeti
675: mokripeti
676: loĝistiko
677: Sevastopolo
678: dubemolo
679: glaciologio
680: glaciologiisto
681: apunto
682: plejdo
683: prajmo
684: senprajmigi
685: amendi
686: Jamajko 1
687: Jamajko 2
688: polio
689: teksaĵo 3
690: Tut-Tera Teksaĵo
691: malsubtila 1
692: malsubtila 2
693: malsubtila 3
694: fotografi
695: fotografa
696: fotografo
697: fotografado
698: fotografarto
699: konkorda
700: konkordi
701: konkorde kun
702: malkonkorda
703: malkonkordo
704: ŝpalo
705: Gastono
706: respekta
707: respektega
708: respektegi
709: respektego
710: respektinda
711: malrespekta
712: malrespekti
713: malrespekto
714: senrespekte al
715: antaŭlasta
716: embolo
717: ostredoj
718: cerkopitekedoj
719: navigacio 1
720: navigacio 2
721: navigacia
722: navigacii 1
723: navigacii 2
724: navigaciilo
725: navigaciisto
726: navigaciejo
727: berni
728: bernado
729: ĉieliro
730: asimili
731: asimilo 1
732: asimiliĝi
733: asimilismo
734: interna 2
735: interna 3
736: interna 4
737: interne de
738: interno 1
739: interno 2
740: internulejo
741: Grenado 1
742: Grenado 2
743: Grenado 3
744: sismo
745: sisma
746: Lomeo
747: defraŭdi 1
748: malaĉa
749: afero 1
750: afero 2
751: afereca
752: aferema
753: taskiĝi
754: hejmtasko
755: plurtaskado
756: Jafo
757: -iz
758: Medano
759: Kigalio
760: esperangla
761: droso
762: kvadranto
763: Baĥo
764: taŭtologio
765: aproba
766: aprobinda
767: malaprobinda
768: malaprobi
769: refuti
770: nerefutebla
771: pentagramo
772: Turkmenio
773: arao
774: pelmenoj
775: guzlo
776: similaĵo
777: simile al