777 el 21677 netradukitaj sencoj de la lingvo portugala

1: Iliriko
2: gusti 1
3: gusti 2
4: gustigi 1
5: gustigi 2
6: gustuminda
7: antaŭgusto
8: bongusti
9: kromgusto
10: postgusto
11: sengusta 2
12: bankiero
13: tentaklo
14: Aŭgusteno
15: liberiano
16: liberia
17: rilato 1
18: rilato 2
19: rilato 3
20: rilato 4
21: rilata
22: rilate al
23: rilatulo
24: ekvivalento-rilato
25: iarilate
26: idento-rilato
27: interna rilato
28: interrilato
29: interrilatigi
30: interrilatiĝi
31: inversa rilato
32: n-argumenta rilato
33: ordo-rilato
34: senrilata
35: senrilate al
36: sismologo
37: Kruco
38: kruca 1
39: kruca 2
40: krucigi 1
41: krucigi 2
42: krucigi 3
43: kruciĝi 1
44: kruciĝi 2
45: kruciĝi 3
46: kruciĝi 4
47: krucisto
48: krucumi
49: greka kruco
50: hokokruco
51: kelta kruco
52: latina kruco
53: malta kruco
54: Krucolevo
55: turnokruco
56: Keplero
57: keplera
58: kanono 1
59: kanono 2
60: kanona 1
61: kanona 2
62: kanona 3
63: enkanonigi
64: duakanona
65: fenestraĵo
66: fenestreto
67: elfenestriĝi
68: montrofenestro
69: fenestrokruceto
70: fenestropordo
71: suŝiejo
72: kruĉeto
73: bierkruĉo
74: kafkruĉo
75: tekruĉo
76: analitiko
77: analitika
78: anilino
79: senvaloraĵo
80: senvalorigi
81: plivalorigi
82: vervaloro
83: frivoleco
84: aedo
85: sin konfidi
86: konfido
87: konfida
88: konfidato
89: konfidebla
90: konfidema
91: konfidigi
92: konfidinda
93: konfiditaĵo
94: konfidulo
95: malkonfidi
96: malkonfido
97: malkonfidema
98: memkonfido
99: havi konfidon
100: koncepti 1
101: koncepta
102: konceptado
103: konceptaro
104: konceptebla
105: mondkoncepto
106: ĝis
107: ĝisi
108: ĝis ke
109: tra 2
110: tra 3
111: tra inter
112: trae
113: traigi
114: tra 1
115: tra 2
116: tra 3
117: abelŝedo
118: garboŝedo
119: kameledoj
120: aĉeto
121: aĉetaĵo
122: aĉetanto
123: aĉetisto
124: balejo
125: kostumbalo
126: febra 1
127: febra 2
128: febri 1
129: febri 2
130: februlo
131: flava febro
132: fojnofebro
133: tifa febro
134: bronko
135: ikebano 1
136: ikebano 2
137: sekretario
138: sekretariejo
139: filigi
140: filinigi
141: filo de la ĉielo
142: gefiloj 1
143: gefiloj 2
144: gefilo
145: adoptita filo
146: adoptita filino
147: eduko
148: edukado
149: edukisto
150: edukita
151: needukita
152: bonedukiteco
153: kareo
154: sturno
155: spektroskopio
156: sankcii
157: sankciumo
158: fiziologo
159: Gervazo
160: precioza
161: preciozismo
162: Misuro 1
163: Misuro 2
164: rinoforo
165: envulti
166: envulto
167: translacio 2
168: translacio 3
169: suvereno
170: suverena 1
171: suverena 2
172: suvereneco
173: Kazablanko
174: teleobjektivo
175: moskvano
176: moskvulo 1
177: moskvulo 2
178: moskvulo 3
179: taŭo
180: sekstanto
181: Sekstanto
182: kobitidedoj
183: Vinajo
184: filero
185: kokeriki
186: kokeriko!
187: kokeriko
188: betulacoj
189: kuntiri la brovojn
190: boli 2
191: boli 3
192: bolo 1
193: bolo 2
194: boligi 1
195: boligi 2
196: boligilo
197: bolkruĉo
198: eŭklida
199: asembleo
200: Oba Golfo
201: krajonumi
202: feltkrajono
203: globkrajono
204: oportuno
205: oportunismo
206: oportunisto
207: maloportunaĵo
208: maloportuni
209: monstra 1
210: monstra 2
211: apofizo
212: rultrotuaro
213: absurdaĵo
214: memiluzio
215: pareo
216: atesto
217: atestanto
218: atestilo
219: geedziĝatestilo
220: naskiĝatestilo
221: ŝarĝatesto
222: mo
223: ekskludo
224: filiŝto
225: tomatujo
226: bronkito
227: bagatela
228: bagateli
229: bagatelema
230: bagateligi
231: muzeologo
232: sen ajna
233: ajnulo
234: kabineto 1
235: kabineto 2
236: kabineto 3
237: kabineta 1
238: kabineta 2
239: kabineta 3
240: kabinetulo 1
241: kabinetulo 2
242: falangioj
243: voko 1
244: voko 2
245: alvoki 1
246: alvoki 2
247: alvokiĝo
248: elvoki 1
249: elvoki 2
250: elvoki 3
251: revoki
252: juĝeja vokisto
253: brankokovrilo
254: Damasko
255: Labradoro
256: flanka 1
257: flanka 2
258: flankaĵo 1
259: flankaĵo 2
260: flanke 1
261: flanke 2
262: flanke 3
263: flanken
264: flankalflanke
265: flankalflanke kun
266: flanke de 1
267: flanke de 2
268: flanke de 3
269: flanki
270: forflankiĝi 1
271: forflankiĝi 2
272: ambaŭflanka
273: disflankiĝi
274: dorsflanko
275: patrinflanka
276: patroflanka
277: siaflanke
278: unuflanka
279: unuflanke
280: konstitucia 1
281: konstitucia 2
282: konstitucirompo
283: bagno
284: bagnulo
285: Tvitero
286: beto
287: kantonmenti
288: kantonmento 1
289: kantonmento 2
290: koncesio
291: koncesiulo
292: Ŝverino
293: tenere
294: prosperi
295: prospera
296: prospero
297: prosperigi
298: malprospera
299: malprosperi
300: malprospero
301: malprosperigi
302: prosperi al
303: askarido
304: arabesko
305: testamento 2
306: Malnova testamento
307: Nova testamento
308: testamenti 1
309: testamenti 2
310: refrakti
311: refrakto
312: Leandro
313: specio
314: speciismo
315: subspecio
316: invada specio
317: Marcelo
318: borago
319: Helsinko
320: Talino
321: paŝtelo 1
322: paŝtelo 2
323: paŝtelaĵo
324: tempero 1
325: tempero 2
326: vikingo
327: vikinga
328: Transilvanio
329: Tibeto
330: Bremo
331: gibono
332: bolto
333: bolti
334: boltingo
335: malbolti
336: subetno
337: superetno
338: etnogenezo
339: etna
340: atributo 1
341: sporada
342: karmanjolo
343: mukmembrano
344: naĝmembrano
345: speso
346: spesmilo
347: ĉinesko
348: palmoj
349: palmobranĉo 1
350: palmobranĉo 2
351: Palmofesto
352: palmopieda
353: kairno
354: Egiptio
355: heso
356: hesa
357: aorto
358: metiejo
359: metiisto
360: Kaŭkazo 1
361: Kaŭkazo 2
362: kaŭkaza
363: Kaŭkaza montaro
364: antikorpo
365: dagerotipio
366: longe 1
367: longe 2
368: longe 3
369: longeco 1
370: longeco 2
371: antaŭlonge
372: antaŭ ne longe
373: delonga
374: delonge
375: laŭlonge
376: laŭlonge de
377: mallongigi 1
378: mallongigi 2
379: mallongigo 1
380: mallongigo 2
381: nelonge
382: postnelonge
383: taglonge
384: longoforma
385: skolopendro
386: fajli 2
387: fajlaĵo
388: fajlilo
389: ofici
390: enoficiĝi
391: senoficigi
392: ŝtatoficisto
393: fama
394: fameco
395: famemulo
396: famigi
397: famulo
398: bonfama
399: disfamigi
400: disfamiĝi
401: fifama
402: misfamigi
403: mondfama
404: senfama
405: senfamulo
406: aktualaĵo
407: malaktuala 1
408: malaktuala 2
409: aktualigi 1
410: aktualigi 2
411: aktualiĝi
412: ĉifonisto
413: ĉifonulo
414: terebinto 1
415: terebinto 2
416: terebintarbo
417: terebintoleo
418: pirueti
419: pirueto
420: ĉanti
421: ĉanto 1
422: ĉanto 2
423: graduso 2
424: ĥalato
425: pesario
426: grupaĉo
427: grupigi
428: grupiĝi
429: duongrupo
430: subgrupo 1
431: subgrupo 2
432: diskutgrupo
433: faktorgrupo
434: laborgrupo
435: muzikgrupo
436: premgrupo
437: riskogrupo
438: sangogrupo
439: studgrupo
440: vortgrupo
441: grupo de n-modulaj restoklasoj
442: alterna grupo
443: fundamenta grupo
444: galeza grupo
445: kvocienta grupo
446: simetria grupo
447: aborto
448: abortigi 2
449: nomadejo 1
450: nomadejo 2
451: profeti 1
452: profeti 2
453: profetaĵo 1
454: profetaĵo 2
455: korelativeco
456: libreto 1
457: libreto 2
458: libreto 3
459: librumi
460: abocolibro
461: bildolibro
462: bitlibro
463: blanka libro
464: deponlibreto
465: Dua Libro
466: festlibro
467: frazlibro
468: jarlibro
469: klaslibro
470: lernolibro
471: manlibro
472: memorlibro
473: notlibro
474: orlibro
475: poŝlibro
476: sonlibro
477: taglibro
478: telefonlibro
479: Unua Libro
480: vojaĝlibro
481: librotenado
482: librotenejo 1
483: librotenisto
484: fulmi 1
485: fulmi 2
486: fulmobati
487: fulmilo
488: segi
489: segaĵo
490: segejo
491: segilo
492: tegmenti
493: subtegmento
494: tegmentisto
495: naŭa
496: naŭe
497: u 1
498: u 2
499: Valtero
500: ovibovo
501: listero
502: listigi
503: dissendolisto
504: enlistigi
505: Ora hordo
506: slogano
507: slogani
508: Olimpiko
509: Somera Olimpiko
510: Vintra Olimpiko
511: alpo 1
512: alpo 2
513: Alpoj
514: alpismo
515: alpisto
516: kompleta 2
517: kompleto 1
518: kompleto 2
519: kompleteco
520: kompletigi
521: nekompleta
522: vestokompleto
523: sipajo
524: Beogrado
525: Rusoo
526: rusoismo
527: vindo
528: vindaĵo 1
529: vindotuko
530: vindotablo
531: linoleo
532: monologi
533: interna monologo
534: kaporalo
535: ĉefkaporalo
536: skolo
537: skolano
538: analiza skolo
539: komparo 1
540: komparo 2
541: komparado 1
542: komparado 2
543: kompare kun
544: nekomparebla
545: senkompara
546: lunario
547: viziti 4
548: vizite
549: vizitadi 1
550: vizitadi 2
551: vizitanto
552: vizitinda
553: kariofilo
554: kariofilujo
555: ŝorbeto
556: maldiafana
557: tendaro 1
558: tendaro 2
559: tendumi
560: tendumejo
561: aŭtoritata 1
562: aŭtoritata 2
563: aŭtoritatismo
564: aŭtoritatulo 1
565: aŭtoritatulo 2
566: melkebla
567: madono 2
568: klaki 1
569: klaki 2
570: klak
571: klakigi
572: klakilo
573: klakileto
574: alklaki
575: manklaki
576: hemiptera
577: Kapadokio
578: pazigrafio
579: bleko
580: atompilo 1
581: psikanalizo
582: psikanalizisto
583: karunklo
584: Kreto
585: preskaŭ ĉiuj
586: Benedikto
587: benediktano
588: Kandaharo
589: lekto
590: kretene
591: kretenaĵo
592: Jorko
593: Nov-Jorko 2
594: Nov-Jorkano
595: Nov-Jorkanino
596: Nov-Jorka Akciborso
597: eklipsa
598: eklipsi 1
599: eklipsi 2
600: Vezuvio
601: banto
602: senluksa
603: malluksa
604: paparaco
605: ulemo
606: konfuzo 1
607: konfuzo 2
608: konfuzo 3
609: konfuzo 4
610: konfuza 1
611: konfuza 2
612: konfuzaĵo
613: konfuziĝi 1
614: konfuziĝi 2
615: konfuziĝi 3
616: interkonfuzi 1
617: interkonfuzi 2
618: malkonfuzi
619: nekonfuzebla 1
620: nekonfuzebla 2
621: senkonfuze
622: antologio 1
623: antologio 2
624: plastika 1
625: plastika 2
626: dialogi
627: dialogisto
628: dialogujo
629: rulŝutro
630: naziismo
631: karno 1
632: karno 2
633: karno 3
634: karnulo
635: enkarniĝo
636: reenkarniĝo
637: dentkarno
638: admira
639: admiro
640: admirinda
641: Sirto 1
642: Sirto 2
643: mia
644: cindrigejo
645: cindrujo 2
646: meteorŝtono
647: lombardo 1
648: lombardo 2
649: lombardoj
650: Lombardujo
651: karcero 1
652: karcero 2
653: kanonizi
654: subvencio
655: subvencii
656: subvenciado
657: aŭditorio
658: semajna
659: klera
660: klereco
661: klerigi
662: klerismo
663: klerulo
664: klerularo
665: malklera 1
666: malklera 2
667: malklerulo
668: senklerulo
669: naza 1
670: naza 2
671: altnaza
672: kuspnaza
673: mannazumo
674: nazsono
675: naza konsonanto
676: naza vokalo
677: anaerobia
678: tradicii
679: tradiciismo
680: ups
681: kontrabandi
682: kontrabandaĵo
683: kontrabandisto
684: dizerto
685: dizertinto
686: efekta
687: efekti
688: Fabricio
689: imaginara
690: Pinokjo
691: Ueno
692: apologo
693: riverego
694: rivereto
695: Blua Rivero
696: Ĉiela Rivero
697: Flava Rivero
698: Perlorivero
699: Ruĝa Rivero
700: kastoredoj
701: titolo 2
702: titolo 3
703: titoli 1
704: titoli 2
705: ĉeftitolo
706: intertitolo
707: subtitolo
708: fiziognomiko
709: splito 1
710: splito 2
711: spliti
712: splitiĝi
713: hirtigi 2
714: abnegacii
715: abnegacia
716: Rigo
717: anomalio
718: anomalia
719: Teguo
720: muskatarbo
721: muskatvino
722: Apio
723: bitoteko
724: diversi
725: diverseco
726: diversigi
727: diversiĝi
728: maldiversa
729: neglekto
730: neglektema
731: neglektinda
732: katalizi 1
733: katalizi 2
734: katalizo
735: katalizanto
736: katalizilo
737: rifuĝo
738: rifuĝejo
739: rifuĝinto
740: sinuso 1
741: sinuso 2
742: aresinuso
743: arksinuso
744: hiperbola sinuso
745: inversa hiperbola sinuso
746: guvernisto
747: guvernistino
748: mizera 1
749: mizera 2
750: mizeri
751: mizeriĝi
752: mizerulo
753: atrio 1
754: atrio 2
755: dizajni
756: dizajnisto
757: krispa
758: krispigi
759: krispigilo
760: fulmotondro
761: Hindio
762: bazo 1
763: bazo 2
764: bazo 3
765: bazo 4
766: baza 1
767: baza 2
768: bazi
769: baziĝi
770: senbaza
771: surbaze de
772: duala bazo
773: kanona bazo
774: bejo
775: Kampanio
776: zigomo
777: pistejo