777 el 13825 netradukitaj sencoj de la lingvo angla

1: empeno
2: gustigi 2
3: kromgusto
4: tentaklo
5: prunuso
6: rilato 1
7: rilato 2
8: rilato 3
9: rilato 4
10: rilata
11: rilatulo
12: iarilate
13: idento-rilato
14: interrilato
15: interrilatigi
16: interrilatiĝi
17: senrilata
18: senrilate al
19: kruca 2
20: kruciĝi 1
21: kruciĝi 2
22: kruciĝi 3
23: greka kruco
24: hokokruco
25: kelta kruco
26: latina kruco
27: malta kruco
28: vojkruciĝo
29: Krucolevo
30: turnokruco
31: ajlo 1
32: ajlo 3
33: kanona 1
34: kanona 2
35: fenestreto
36: elfenestriĝi
37: lici
38: galvanometro
39: kruĉeto
40: bierkruĉo
41: tekruĉo
42: valora 1
43: valora 2
44: valoraĵo
45: altvalora
46: grandvalora
47: interŝanĝvaloro
48: multvalora
49: samvalora
50: senvalora
51: senvaloraĵo
52: senvalorigi
53: plivaloro 1
54: plivaloro 2
55: plusvaloro 1
56: plusvaloro 2
57: uzvaloro
58: frivoleco
59: aedo
60: sin konfidi
61: konfido
62: konfida
63: konfidato
64: konfidebla
65: konfidema
66: konfidigi
67: konfidinda
68: konfiditaĵo
69: konfidulo
70: malkonfidi
71: malkonfido
72: malkonfidema
73: memkonfido
74: havi konfidon
75: koncepti 1
76: koncepta
77: konceptado
78: konceptaro
79: konceptebla
80: mondkoncepto
81: ĝis
82: ĝisi
83: ĝis ke
84: tra 1
85: tra 2
86: tra 3
87: tra inter
88: trae
89: traigi
90: tra 1
91: tra 2
92: tra 3
93: abelŝedo
94: garboŝedo
95: kameledoj
96: Donaldo
97: februlo
98: flava febro
99: fojnofebro
100: forumo 1
101: forumo 2
102: forumo 3
103: sekretariejo
104: filo de la ĉielo
105: adoptita filo
106: adoptita filino
107: edukita
108: needukita
109: direktrico 1
110: direktrico 2
111: cimedoj
112: Ĉado 2
113: Gervazo
114: precioza
115: festuko
116: envulti
117: envulto
118: Ezopo
119: injektilo 2
120: translacio 1
121: translacio 3
122: teleobjektivo
123: moskvano
124: moskvulo 1
125: moskvulo 2
126: moskvulo 3
127: Moskvo-rivero
128: parki
129: parkejo
130: parkumi
131: parkumejo
132: latrono
133: Vinajo
134: filero
135: kokeriko!
136: onomatopeo 1
137: onomatopeo 2
138: kuntiri la brovojn
139: bolo 2
140: Kolonjo 1
141: Kolonjo 2
142: krajonumi
143: feltkrajono
144: globkrajono
145: oportuna 1
146: oportuna 2
147: oportune 1
148: oportune 2
149: oportunaĵo
150: oportuneco 1
151: oportuneco 2
152: oportunismo
153: oportunisto
154: maloportuna 1
155: maloportuna 2
156: maloportunaĵo
157: maloportuni
158: monstro 1
159: monstro 2
160: monstra 1
161: monstra 2
162: trotuaro 2
163: rultrotuaro
164: absurdaĵo
165: iluzio
166: iluzia
167: iluzii
168: iluziiĝi
169: iluziisto
170: memiluzio
171: seniluziigi
172: seniluziiĝi
173: Vladimiro
174: klepsidro 1
175: mo
176: ekskludi
177: ekskludo
178: filiŝto
179: tomatujo
180: bagateli
181: muzeologo
182: frezi
183: sen ajna
184: ajnulo
185: kabineto 1
186: kabineta 1
187: kabineta 2
188: kabineta 3
189: kabinetulo 1
190: brankokovrilo
191: flanka 1
192: flanka 2
193: flankaĵo 1
194: flankaĵo 2
195: flanke 1
196: flanke 2
197: flanke 3
198: flanken
199: flankalflanke
200: flankalflanke kun
201: flanke de 1
202: flanke de 2
203: flanke de 3
204: flanki
205: forflankiĝi 1
206: forflankiĝi 2
207: disflankiĝi
208: dorsflanko
209: patrinflanka
210: patroflanka
211: siaflanke
212: unuflanke
213: konstitucirompo
214: hejtisto
215: bagno
216: bagnulo
217: kantonmenti
218: kantonmento 1
219: dolĉamaro
220: prospera
221: prosperigi
222: malprospera
223: malprosperigi
224: prosperi al
225: granatarbo
226: diĝesto
227: testamenti 2
228: Montekarlo
229: Leandro
230: speciismo
231: subspecio
232: Marcelo
233: Talino
234: tempero 1
235: tempero 2
236: pum
237: pumpumado
238: envio
239: enviema
240: enviinda
241: Transilvanio
242: Bremo
243: remonto
244: gibono
245: malbolti
246: turdedoj
247: ruditapo
248: membrano 2
249: membrano 3
250: naĝmembrano
251: ĉinesko
252: urtikacoj
253: kairno
254: litoto
255: harpalo
256: heso
257: hesa
258: kaŭkaza
259: antikorpo
260: dagerotipio
261: -ed
262: longe 1
263: longe 2
264: longe 3
265: delonga
266: delonge
267: postnelonge
268: taglonge
269: longoforma
270: piastro
271: skolopendro
272: fajli 2
273: enoficiĝi
274: senoficigi
275: ŝtatoficisto
276: fama
277: fameco
278: famemulo
279: famigi
280: famulo
281: bonfama
282: disfamigi
283: disfamiĝi
284: fifama
285: misfamigi
286: mondfama
287: senfama
288: senfamulo
289: kapoejro
290: aktuala 2
291: aktualaĵo
292: malaktuala 1
293: malaktuala 2
294: aktualigi 1
295: aktualiĝi
296: ĉanti
297: ĉanto 1
298: graduso 2
299: ĥalato
300: grupaĉo
301: grupiĝi
302: diskutgrupo
303: laborgrupo
304: sangogrupo
305: studgrupo
306: zingibracoj
307: abortaĵo
308: nomadi
309: nomadejo 1
310: nomadejo 2
311: eksplodo 1
312: eksplodo 2
313: eksplodo 3
314: eksplodo 4
315: eksplodaĵo
316: eksplodema 1
317: eksplodema 2
318: eksplodigi
319: eksplodigilo 1
320: librumi
321: abocolibro
322: deponlibreto
323: Dua Libro
324: frazlibro
325: klaslibro
326: lernolibro
327: orlibro
328: sonlibro
329: Unua Libro
330: vojaĝlibro
331: librotenado
332: librotenejo 1
333: librotenejo 2
334: librotenisto
335: promeso
336: perifrazo
337: dura
338: fulmi 1
339: fulmi 2
340: fulmobati
341: segaĵo
342: naŭa
343: naŭe
344: u 1
345: u 2
346: ovibovo
347: feloidoj
348: listero
349: listigi
350: enlistigi
351: slogani
352: alpo 1
353: alpo 2
354: Alpoj
355: alpismo
356: alpisto
357: kompleta 1
358: kompleta 2
359: kompleto 1
360: kompleto 2
361: kompleteco
362: kompletigi
363: nekompleta
364: vestokompleto
365: sipajo
366: rusoismo
367: ĉefkaporalo
368: skolano
369: analiza skolo
370: komparo 1
371: komparo 2
372: komparado 1
373: kompare kun
374: nekomparebla
375: senkompara
376: vizite
377: vizitadi 1
378: vizitadi 2
379: vizitinda
380: kaligrafo
381: ekvedoj
382: maldiafana
383: aŭtoritatismo
384: melkebla
385: ekspektori
386: klak
387: klakigi
388: klakilo
389: manklaki
390: ideografio
391: ideografiaĵo
392: diptiko
393: hemipteroj
394: hemiptera
395: pazigrafio
396: enfili
397: psikanalizisto
398: karunklo
399: lekto
400: kretene
401: kretenaĵo
402: Nov-Jorko 2
403: eklipsa
404: luksa
405: senluksa
406: malluksa
407: paparaco
408: ulemo
409: konfuzo 1
410: konfuzo 2
411: konfuzo 3
412: konfuzo 4
413: konfuza 1
414: konfuza 2
415: konfuzaĵo
416: konfuziĝi 1
417: konfuziĝi 2
418: konfuziĝi 3
419: interkonfuzi 1
420: interkonfuzi 2
421: malkonfuzi
422: nekonfuzebla 1
423: nekonfuzebla 2
424: senkonfuze
425: plastika 2
426: galvanoplastiko
427: dialogi
428: dialogisto
429: rulŝutro
430: enkarniĝo
431: reenkarniĝo
432: admira
433: admiro
434: admirinda
435: cindrigejo
436: meteoro 3
437: lombardo 1
438: lombardo 2
439: lombardoj
440: kanonizi
441: subvenciado
442: velocipedo
443: semajna
444: klereco
445: klerularo
446: malklera 2
447: malklerulo
448: senklerulo
449: naza 1
450: naza 2
451: nazego
452: altnaza
453: mannazumo
454: anaerobia
455: delfenedoj
456: tradicii
457: kontrabandi
458: kontrabandaĵo
459: kontrabandisto
460: dizerto
461: dizertinto
462: diĥotomia
463: efekta
464: efekti
465: Fabricio
466: cibolo
467: partero 1
468: riverego
469: rivereto
470: Ĉiela Rivero
471: titolo 1
472: titolo 2
473: titolo 3
474: titoli 1
475: titoli 2
476: ĉeftitolo
477: intertitolo
478: subtitolo
479: fiziognomiko
480: ekarto 2
481: ekarto 3
482: ergo
483: abnegacii
484: abnegacia
485: anomalia
486: n-anapesto
487: diversi
488: diversigi
489: diversiĝi
490: maldiversa
491: neglektema
492: katalizi 1
493: katalizi 2
494: katalizo
495: katalizanto
496: katalizilo
497: rifuĝo
498: rifuĝejo
499: rifuĝinto
500: aresinuso
501: tabano
502: krispigilo
503: tondro 1
504: tondro 2
505: fulmotondro
506: Hindio
507: baza 1
508: baza 2
509: surbaze de
510: fazanedoj
511: bejo
512: Kampanio
513: pistejo
514: pistilo 1
515: pistujo
516: Ŝinkanseno
517: kasacio
518: vasalo 2
519: poltrono
520: poltrona
521: artiŝoko 1
522: krenaĵo
523: ripetiĝi
524: antaŭripeti
525: mokripeti
526: taĥikardio
527: glaciologio
528: glaciologiisto
529: apunto
530: prajmo
531: senprajmigi
532: polio
533: teksa
534: teksaĵo 1
535: teksaĵo 2
536: teksaĵo 3
537: teksilo
538: teksisto
539: teksbazo
540: malsubtila 1
541: malsubtila 2
542: malsubtila 3
543: fotografa
544: Hungario
545: konkorda
546: konkordi
547: konkorde kun
548: malkonkorda
549: malkonkordo
550: ŝpalo
551: Gastono
552: respekta
553: respektega
554: respektegi
555: respektego
556: malrespekta
557: senrespekte al
558: antaŭlasta
559: embolo
560: ostredoj
561: navigaciilo
562: navigaciisto
563: berni
564: bernado
565: ĉieliro
566: Ĉieliro
567: Ĉielenpreno 1
568: sub libera ĉielo
569: asimili
570: asimilismo
571: Grenado 1
572: Grenado 3
573: deploji 1
574: deploji 2
575: sismo
576: ĉifaĵo
577: fraŭdi
578: fraŭdo
579: defraŭdi 1
580: defraŭdi 2
581: -aĉ
582:
583: aĉaĵo
584: aĉiĝi
585: aĉulo
586: flugsciuro
587: afera
588: juĝafero
589: havi aferon kun
590: taski
591: taskiĝi
592: hejmtasko
593: -iz
594: esperangla
595: droso
596: kvadranto
597: Baĥo
598: eoceno
599: aprobinda
600: malaprobinda
601: nerefutebla
602: pentagramo
603: Turkmenio
604: guzlo
605: simili
606: similaĵo
607: simile al
608: simileco 1
609: malsimila
610: similiĝo 1
611: similiĝo 2
612: malimplici
613: implico 1
614: koliko 2
615: kraboj
616: ortopedo
617: kapelestro
618: iel
619: iele
620: sin direkti al 1
621: sin direkti al 2
622: direktiĝi al 1
623: direktiĝi al 2
624: direkto 1
625: direkto 2
626: direkto 3
627: direkta
628: direktanto 1
629: direktado
630: direktilo
631: direktilisto
632: ĉirkaŭdirekti
633: talio 2
634: talivesto
635: sufragano
636: danĝeri
637: sendanĝereco
638: geotrupedoj
639: menuredoj
640: ultra-
641: zoogeografio
642: samgeneraciano
643: transgeneracia
644: preposto
645: haŭsero
646: Maniĥeo
647: dedukto
648: karburatoro
649: kolĥozo
650: arkebuzo
651: flegmono
652: ĉirkaŭ
653: ĉirkaŭ 1
654: ĉirkaŭ 2
655: ĉirkaŭ
656: al ĉirkaŭ
657: de ĉirkaŭ
658: ĉirkaŭa
659: ĉirkaŭe 1
660: ĉirkaŭe de
661: ĉirkaŭi 1
662: ĉirkaŭo 1
663: ĉirkaŭo 2
664: ĉirkaŭaĵo 1
665: ĉirkaŭejo
666: ĉirkaŭigi
667: ĉirkaŭumo 2
668: ĉirkaŭ 1
669: ĉirkaŭ 2
670: panero
671: panerumi
672: panisto
673: maizpano
674: ringopano
675: surpanaĵo
676: ŝmirpano
677: vivpano
678: vojpano
679: dorsaldorse
680: dorsen
681: dorse al
682: dorse de
683: artemizio
684: kordurojo
685: regresi 1
686: regreso
687: regresema
688: pioniro 1
689: pioniro 2
690: pionira
691: pioniri
692: instali 2
693: instali 3
694: instalado
695: instaliĝi
696: instalisto
697: malinstali
698: putrema
699: neputrema
700: putrigi 1
701: putrigi 2
702: konsonanta
703: morta peko 1
704: intuicie
705: Rogacio
706: mobilizo
707: malmobilizi
708: malmobilizo
709: universalaĵo
710: universalismo
711: studo
712: studaĵo
713: studinda
714: aliulo
715: super 2
716: super 3
717: al super
718: de super
719: superigi
720: superemo
721: nesuperebla
722: super- 1
723: super- 4
724: demimondo
725: komplemento 1
726: komplemento 2
727: komplemento 3
728: komplementa 1
729: komplementa 2
730: rekta komplemento
731: nerekta komplemento
732: objekta komplemento
733: cirkonstanca komplemento
734: interpelaco
735: interpelaci
736: elbuŝigi
737: enbuŝigi
738: postbuŝo
739: palinuredoj
740: manke de
741: manko 1
742: manko 2
743: mankigi
744: malmanka
745: nemankigebla
746: senmanka 1
747: senmanka 2
748: senmanke
749: senintermanka
750: mankloko
751: stipendio
752: stipendii
753: stipendiato
754: pinĉaĵo
755: nazpinĉilo
756: tukpinĉilo
757: malkongesti
758: Halaĥo
759: libia
760: libiano
761: hidrangeacoj
762: pordomato
763: cenomano
764: lido
765: huno
766: kano 2
767: versromano
768: romaneca
769: flikteno
770: reptilio
771: reptilioj
772: gloto
773: glota
774: apostoli
775: entropio 1
776: entropio 2
777: ksilografo