777 el 14628 netradukitaj sencoj de la lingvo slovaka

1: Iliriko
2: gustuminda
3: antaŭgusto
4: kromgusto
5: postgusto
6: bankiero
7: tentaklo
8: Aŭgusteno
9: Dominiko
10: Liberio
11: liberiano
12: liberia
13: Gabono
14: prunuso
15: rilate al
16: rilatulo
17: ekvivalento-rilato
18: iarilate
19: idento-rilato
20: interna rilato
21: interrilatigi
22: interrilatiĝi
23: inversa rilato
24: n-argumenta rilato
25: ordo-rilato
26: senrilata
27: senrilate al
28: sismologo
29: kruciĝi 1
30: kruciĝi 2
31: kruciĝi 3
32: kruciĝi 4
33: greka kruco
34: kelta kruco
35: latina kruco
36: malta kruco
37: vojkruciĝo
38: Krucolevo
39: turnokruco
40: ajlo 1
41: ajlo 3
42: keplera
43: kanona 1
44: kanona 2
45: kanona 3
46: duakanona
47: fenestraĵo
48: elfenestriĝi
49: ŝprucfenestro
50: kuledoj
51: suŝio
52: suŝiejo
53: kruĉo
54: kruĉeto
55: bierkruĉo
56: kafkruĉo
57: tekruĉo
58: valoraĵo
59: interŝanĝvaloro
60: senvaloraĵo
61: senvalorigi
62: vervaloro
63: frivoleco
64: aedo
65: omero
66: faŭno 1
67: faŭno 2
68: minimumo 1
69: minimumo 2
70: minimumiganto
71: minimumismo 1
72: minimumismo 2
73: sin konfidi
74: konfidato
75: konfidebla
76: konfidigi
77: konfiditaĵo
78: konfidulo
79: malkonfidema
80: havi konfidon
81: koncepta
82: konceptebla
83: ĝis
84: ĝis
85: ĝis
86: ĝisi
87: ĝis ke
88: tra inter
89: tra 1
90: tra 2
91: tra 3
92: ŝedo
93: abelŝedo
94: garboŝedo
95: kameledoj
96: aĉeto
97: aĉetaĵo
98: aĉetebla
99: Donaldo
100: balejo
101: kostumbalo
102: tifa febro
103: filinigi
104: filo de la ĉielo
105: gefiloj 1
106: gefiloj 2
107: gefilo
108: adoptita filo
109: adoptita filino
110: monalo
111: edukita
112: needukita
113: spektroskopio
114: kosmografio
115: sankciumo
116: cimedoj
117: Ĉado 1
118: Ĉado 2
119: Gervazo
120: preciozismo
121: festuko
122: rinoforo
123: injektaĵo
124: poŭpo
125: Kazablanko
126: moskvano
127: moskvulo 1
128: moskvulo 2
129: moskvulo 3
130: taŭo
131: Sekstanto
132: kobitidedoj
133: Vinajo
134: filero
135: kokeriko!
136: betulacoj
137: moskovio
138: onomatopeo 1
139: onomatopeo 2
140: pneŭmonologio
141: bolkruĉo
142: Eŭklido
143: eŭklida
144: Oba Golfo
145: Kolonjo 1
146: Kolonjo 2
147: krajonumi
148: feltkrajono
149: oportunaĵo
150: maloportunaĵo
151: rultrotuaro
152: absurdaĵo
153: iluziiĝi
154: memiluzio
155: seniluziiĝi
156: geedziĝatestilo
157: naskiĝatestilo
158: ŝarĝatesto
159: Vladimiro
160: mo
161: ekskludo
162: filiŝto
163: dramaturgio 1
164: dramaturgio 2
165: dramaturgio 3
166: tomatujo
167: frezmaŝino
168: sen ajna
169: kabineta 1
170: kabineta 2
171: kabineta 3
172: kabinetulo 1
173: kabinetulo 2
174: falangioj
175: alvokiĝo
176: juĝeja vokisto
177: brankokovrilo
178: flankaĵo 1
179: flankaĵo 2
180: flankalflanke kun
181: forflankiĝi 1
182: forflankiĝi 2
183: ambaŭflanka
184: disflankiĝi
185: patrinflanka
186: patroflanka
187: siaflanke
188: unuflanke
189: konstitucio
190: konstitucia 1
191: konstitucia 2
192: konstitucirompo
193: hejti
194: hejtilo
195: hejtisto
196: kvintesenco
197: bagnulo
198: Tvitero
199: beto
200: kantonmento 1
201: Ŝverino
202: dolĉamaro
203: prospera
204: prosperigi
205: malprospera
206: malprosperigi
207: prosperi al
208: askarido
209: granatarbo
210: diĝesto
211: Montekarlo
212: speciismo
213: invada specio
214: Marcelo
215: borago
216: Helsinko
217: Talino
218: paŝtelo 1
219: paŝtelo 2
220: paŝtelaĵo
221: tempero 1
222: tempero 2
223: vikinga
224: pum
225: pumpumado
226: Transilvanio
227: Bremo
228: etno
229: subetno
230: superetno
231: etna
232: ruditapo
233: karmanjolo
234: naĝmembrano
235: ĉinesko
236: palmo
237: palmoj
238: palmobranĉo 1
239: palmobranĉo 2
240: Palmofesto
241: palmopieda
242: urtikacoj
243: kairno
244: postpozicio
245: kondomo
246: harpalo
247: Egiptio
248: heso
249: hesa
250: Hesujo
251: merkantilismo
252: Kaŭkazo 1
253: Kaŭkazo 2
254: kaŭkaza
255: Kaŭkaza montaro
256: radiologo
257: -ed
258: antaŭlonge
259: antaŭ ne longe
260: delonga
261: laŭlonge
262: laŭlonge de
263: postnelonge
264: taglonge
265: fajlaĵo
266: enoficiĝi
267: senoficigi
268: ŝtatoficisto
269: fameco
270: famemulo
271: disfamiĝi
272: fifama
273: senfama
274: senfamulo
275: kapoejro
276: aktualaĵo
277: malaktuala 1
278: malaktuala 2
279: aktualiĝi
280: ĉifono 1
281: ĉifono 2
282: ĉifonisto
283: ĉifonulo
284: ĉifonfiguro
285: pirueto
286: ĉanti
287: ĉanto 1
288: ĉanto 2
289: ĥalato
290: grupaĉo
291: grupiĝi
292: duongrupo
293: muzikgrupo
294: riskogrupo
295: vortgrupo
296: fundamenta grupo
297: kvocienta grupo
298: simetria grupo
299: zingibracoj
300: nomadejo 1
301: nomadejo 2
302: profetaĵo 1
303: profetaĵo 2
304: eksplodaĵo
305: eksploda konsonanto
306: librumi
307: bitlibro
308: blanka libro
309: deponlibreto
310: Dua Libro
311: festlibro
312: orlibro
313: poŝlibro
314: retotaglibro
315: sonlibro
316: Unua Libro
317: vojaĝlibro
318: kopeko
319: ĉurasko
320: segaĵo
321: segejo
322: naŭ
323: naŭa
324: naŭe
325: u 1
326: u 2
327: Valtero
328: Ora hordo
329: slogani
330: Somera Olimpiko
331: Vintra Olimpiko
332: ĥaose
333: ĥaosigi
334: Alpoj
335: vestokompleto
336: sipajo
337: kvorumo
338: Rusoo
339: rusoismo
340: vindaĵo 1
341: vindaĵo 2
342: vindotablo
343: lino
344: linoleo
345: linolea tolo
346: interna monologo
347: ĉefkaporalo
348: skolano
349: analiza skolo
350: kompare kun
351: lunario
352: vizite
353: vizitadi 1
354: vizitadi 2
355: vizitanto
356: vizitinda
357: kariofilujo
358: hedero
359: ŝorbeto
360: ekvedoj
361: tendumejo
362: aŭtoritato 1
363: aŭtoritato 2
364: aŭtoritata 1
365: aŭtoritata 2
366: aŭtoritatismo
367: aŭtoritatulo 1
368: aŭtoritatulo 2
369: melkebla
370: madono 1
371: madono 2
372: eŭkalipto
373: klak
374: klakigi
375: klakilo
376: manklaki
377: ideografiaĵo
378: Lieĝo 1
379: Lieĝo 2
380: hemipteroj
381: hemiptera
382: Kapadokio
383: imunigi
384: psikanalizisto
385: Kreto
386: ĉevrono
387: preskaŭ ĉiuj
388: Benedikto
389: Kandaharo
390: lekto
391: kreteno 1
392: kreteno 2
393: kretene
394: kretenaĵo
395: Nov-Jorko 1
396: Nov-Jorko 2
397: Nov-Jorkano
398: Nov-Jorkanino
399: Nov-Jorka Akciborso
400: eklipsa
401: senluksa
402: konfuzaĵo
403: konfuziĝi 1
404: konfuziĝi 2
405: konfuziĝi 3
406: interkonfuzi 1
407: interkonfuzi 2
408: nekonfuzebla 1
409: nekonfuzebla 2
410: senkonfuze
411: plastika 1
412: plastika 2
413: galvanoplastiko
414: dialogisto
415: ŝutro
416: rulŝutro
417: nazia
418: enkarniĝo
419: reenkarniĝo
420: Sirto 1
421: Sirto 2
422: cindrigejo
423: meteorŝtono
424: lombardo 1
425: lombardo 2
426: lombardoj
427: Lombardujo
428: subvenciado
429: klerularo
430: malklerulo
431: senklerulo
432: altnaza
433: kuspnaza
434: mannazumo
435: naza konsonanto
436: naza vokalo
437: anaerobia
438: delfenedoj
439: tradicii
440: ĥalkogeno
441: ups
442: kontrabandaĵo
443: dizerto
444: dizertinto
445: diĥotomio
446: diĥotomia
447: efekta
448: efekti
449: Fabricio
450: cibolo
451: Pinokjo
452: Ueno
453: apologo
454: Blua Rivero
455: Ĉiela Rivero
456: Flava Rivero
457: Perlorivero
458: Ruĝa Rivero
459: ĉeftitolo
460: intertitolo
461: orkestrejo 1
462: orkestrejo 2
463: splitiĝi
464: abnegacii
465: Rigo
466: anomalia
467: n-anapesto
468: halioto
469: reŭmatismo
470: mangao
471: Teguo
472: muskatvino
473: Apio
474: bitoteko
475: utera
476: uterkolo
477: uterkola
478: diversiĝi
479: maldiversa
480: neglektema
481: katalizi 1
482: katalizi 2
483: rifuĝi
484: rifuĝo
485: rifuĝejo
486: rifuĝinto
487: aresinuso
488: arksinuso
489: hiperbola sinuso
490: inversa hiperbola sinuso
491: idiomaĵo
492: mizeriĝi
493: dizajnisto
494: krispo 1
495: krispo 2
496: krispa
497: krispigi
498: krispigilo
499: ruĝalgoj
500: Hindio
501: duala bazo
502: kanona bazo
503: Kampanio
504: pistejo
505: serĝo
506: Ŝinkanseno
507: kasacii
508: kasacio
509: Hieronimo
510: vasalo 2
511: hemoragio
512: hemoragia
513: ŝamiseno
514: poltrono
515: artiŝoko 1
516: artiŝoko 2
517: hispana artiŝoko
518: postskripto
519: kreno 1
520: kreno 2
521: kreno 3
522: krenaĵo
523: ripetiĝi
524: antaŭripeti
525: mokripeti
526: loĝistiko
527: taĥikardio
528: Sevastopolo
529: ĵaluza 1
530: ĵaluza 2
531: ĵaluzo
532: ĵaluzi
533: glaciologio
534: glaciologiisto
535: senprajmigi
536: amendi
537: Jamajko 1
538: Jamajko 2
539: teksa
540: teksaĵo 1
541: teksaĵo 2
542: teksaĵo 3
543: teksisto
544: teksaranĝo
545: Tut-Tera Teksaĵo
546: malsubtila 1
547: malsubtila 2
548: malsubtila 3
549: fotografa
550: fotografaĵo
551: fotografarto
552: konkorde kun
553: ŝpalo
554: Gastono
555: respektega
556: respektegi
557: senrespekte al
558: antaŭlasta
559: cerkopitekedoj
560: navigacia
561: navigaciisto
562: navigaciejo
563: bernado
564: ĉieliro
565: Ĉielenpreno 1
566: Ĉielenpreno 2
567: sub libera ĉielo
568: ĉielosfero
569: ĉiela sfero 1
570: asimilo 1
571: asimiliĝi
572: asimilismo
573: interne
574: internaĵo
575: Grenado 1
576: Grenado 2
577: Grenado 3
578: sisma
579: ĉifi
580: ĉifaĵo
581: neĉifebla
582: Lomeo
583: fraŭdi
584: fraŭdo
585: defraŭdi 1
586: defraŭdi 2
587: -aĉ
588:
589: aĉa
590: aĉaĵo
591: aĉiĝi
592: aĉulo
593: malaĉa
594: flugsciuro
595: sukersciuro
596: afero 2
597: afereca
598: aferema
599: juĝafero
600: havi aferon kun
601: basisto
602: taskiĝi
603: plurtaskado
604: Jafo
605: -iz
606: Medano
607: Kigalio
608: esperangla
609: Baĥo
610: taŭtologio
611: aprobinda
612: malaprobinda
613: malaprobi
614: nerefutebla
615: lucerno
616: kreso
617: akvokreso
618: pacifisto
619: Turkmenio
620: similaĵo
621: simile al
622: similiĝo 1
623: similiĝo 2
624: malsimiliĝo 1
625: malsimiliĝo 2
626: krabo
627: kraboj
628: ortopedo
629: dopamino
630: n-lineara
631: konjuglineara
632: iel
633: iele
634: melantiacoj
635: sin direkti al 1
636: sin direkti al 2
637: direktiĝi al 1
638: direktiĝi al 2
639: ĉirkaŭdirekti
640: apiacoj
641: eksterdanĝera
642: sendanĝera 1
643: sendanĝereco
644: geotrupedoj
645: ĉerkeso
646: ĉerkesa
647: Masaĉuseco
648: menuredoj
649: ultra-
650: zoogeografio
651: samgeneraciano
652: transgeneracia
653: pulma
654: preposto
655: Makao
656: haŭsero
657: Maniĥeo
658: lunatiko 1
659: lunatiko 2
660: dedukto
661: futuristo
662: Pariso
663: Dominiko 1
664: Dominiko 2
665: kolĥozo
666: ŝaho
667: ĉirkaŭ
668: ĉirkaŭ 1
669: ĉirkaŭ 2
670: ĉirkaŭ
671: al ĉirkaŭ
672: de ĉirkaŭ
673: ĉirkaŭa
674: ĉirkaŭe 1
675: ĉirkaŭe de
676: ĉirkaŭi 1
677: ĉirkaŭo 1
678: ĉirkaŭo 2
679: ĉirkaŭaĵo 1
680: ĉirkaŭaĵo 2
681: ĉirkaŭejo
682: ĉirkaŭigi
683: ĉirkaŭumi
684: ĉirkaŭumo 1
685: ĉirkaŭumo 2
686: ĉirkaŭ 1
687: ĉirkaŭ 2
688: historiografio
689: ringopano
690: surpanaĵo
691: ŝmirpano
692: vivpano
693: vojpano
694: konsultiĝa
695: dorse al
696: dorse de
697: Rejkio
698: kasmaŝino
699: regreso
700: regresema
701: pioniri
702: instalaĵo 1
703: instalaĵo 2
704: instaliĝi
705: putraĵo 1
706: putraĵo 2
707: putrema
708: neputrema
709: putrigi 1
710: putrigi 2
711: konsonanta
712: mortomerita peko 1
713: mortomerita peko 2
714: intuicia
715: intuicie
716: Rogacio
717: malmobilizi
718: malmobilizo
719: radikala 1
720: radikala 2
721: universalaĵo
722: universalismo
723: studaĵo
724: studinda
725: Megido
726: al super
727: de super
728: superigi
729: nesuperebla
730: super- 1
731: super- 2
732: super- 3
733: super- 4
734: rekta komplemento
735: nerekta komplemento
736: objekta komplemento
737: interpelaco
738: interpelaci
739: enbuŝaĵo
740: elbuŝigi
741: enbuŝigi
742: plenbuŝo
743: postbuŝo
744: rondbuŝuloj
745: mitoĥondrio
746: palinuredoj
747: manke de
748: malmanka
749: nemankigebla
750: senmanke
751: senintermanka
752: mankloko
753: krokuso
754: pinĉi
755: pinĉaĵo
756: pinĉilo
757: nazpinĉilo
758: tukpinĉilo
759: kongesto
760: kongesta
761: kongesti
762: malkongesti
763: Halaĥo
764: Libio
765: libia
766: libiano
767: hidrangeacoj
768: pordomato
769: cenomano
770: versromano
771: flikteno
772: vejĉio
773: vejĉii
774: reptilioj
775: glota
776: glota konsonanto
777: glota halto