777 el 14874 netradukitaj sencoj de la lingvo ĉeĥa

1: Iliriko
2: gustuminda
3: antaŭgusto
4: kromgusto
5: postgusto
6: bankiero
7: tentaklo
8: Aŭgusteno
9: Dominiko
10: dominikano
11: Liberio
12: liberiano
13: liberia
14: Gabono
15: prunuso
16: rilate al
17: rilatulo
18: ekvivalento-rilato
19: iarilate
20: idento-rilato
21: interna rilato
22: interrilatigi
23: interrilatiĝi
24: inversa rilato
25: n-argumenta rilato
26: ordo-rilato
27: senrilata
28: senrilate al
29: sismologo
30: kruciĝi 1
31: kruciĝi 2
32: kruciĝi 3
33: kruciĝi 4
34: greka kruco
35: kelta kruco
36: latina kruco
37: malta kruco
38: vojkruciĝo
39: Krucolevo
40: turnokruco
41: keplera
42: kanona 1
43: kanona 2
44: kanona 3
45: duakanona
46: fenestraĵo
47: elfenestriĝi
48: ŝprucfenestro
49: kuledoj
50: suŝio
51: suŝiejo
52: kruĉeto
53: bierkruĉo
54: analitika
55: valoraĵo
56: interŝanĝvaloro
57: senvaloraĵo
58: senvalorigi
59: plivaloro 1
60: plivaloro 2
61: vervaloro
62: frivoleco
63: aedo
64: omero
65: faŭno 1
66: faŭno 2
67: minimumo 1
68: minimumo 2
69: minimumiganto
70: minimumismo 1
71: minimumismo 2
72: sin konfidi
73: konfidato
74: konfidebla
75: konfidigi
76: konfiditaĵo
77: konfidulo
78: malkonfidema
79: havi konfidon
80: koncepta
81: konceptaro
82: konceptebla
83: ĝis
84: ĝis
85: ĝis
86: ĝisi
87: ĝis ke
88: tra inter
89: tra 1
90: tra 2
91: tra 3
92: ŝedo
93: abelŝedo
94: garboŝedo
95: kameledoj
96: aĉeto
97: aĉetaĵo
98: aĉetanto
99: aĉetebla
100: aĉetisto
101: elaĉeti
102: subaĉeti
103: Donaldo
104: balejo
105: kostumbalo
106: tifa febro
107: filinigi
108: filo de la ĉielo
109: gefiloj 1
110: gefiloj 2
111: gefilo
112: adoptita filo
113: adoptita filino
114: monalo
115: edukita
116: needukita
117: spektroskopio
118: kosmografio
119: sankcii
120: sankciumo
121: cimedoj
122: Ĉado 1
123: Ĉado 2
124: Gervazo
125: preciozismo
126: festuko
127: rinoforo
128: injektaĵo
129: poŭpo
130: Kazablanko
131: moskvano
132: moskvulo 1
133: moskvulo 2
134: moskvulo 3
135: taŭo
136: Sekstanto
137: kobitidedoj
138: Vinajo
139: filero
140: kokeriko!
141: betulacoj
142: moskovio
143: onomatopeo 1
144: onomatopeo 2
145: pneŭmonologio
146: bolkruĉo
147: Eŭklido
148: eŭklida
149: Oba Golfo
150: Kolonjo 1
151: Kolonjo 2
152: krajonumi
153: feltkrajono
154: oportunaĵo
155: maloportunaĵo
156: rultrotuaro
157: absurdaĵo
158: iluziiĝi
159: memiluzio
160: seniluziiĝi
161: geedziĝatestilo
162: naskiĝatestilo
163: ŝarĝatesto
164: Vladimiro
165: mo
166: ekskludo
167: filiŝto
168: dramaturgio 1
169: dramaturgio 2
170: dramaturgio 3
171: tomatujo
172: frezmaŝino
173: ajn
174: sen ajna
175: kabineta 1
176: kabineta 2
177: kabineta 3
178: kabinetulo 1
179: kabinetulo 2
180: falangioj
181: alvokiĝo
182: juĝeja vokisto
183: flankaĵo 1
184: flankaĵo 2
185: flankalflanke kun
186: forflankiĝi 1
187: forflankiĝi 2
188: ambaŭflanka
189: disflankiĝi
190: patrinflanka
191: patroflanka
192: siaflanke
193: unuflanke
194: konstitucio
195: konstitucia 1
196: konstitucia 2
197: konstitucirompo
198: hejti
199: hejtilo
200: hejtisto
201: kvintesenco
202: bagnulo
203: Tvitero
204: beto
205: kantonmento 1
206: telepatio
207: Ŝverino
208: dolĉamaro
209: prospera
210: prosperigi
211: malprospera
212: malprosperigi
213: prosperi al
214: askarido
215: granatarbo
216: diĝesto
217: Montekarlo
218: speciismo
219: invada specio
220: Marcelo
221: borago
222: Helsinko
223: Talino
224: paŝtelo 1
225: paŝtelo 2
226: paŝtelaĵo
227: tempero 1
228: tempero 2
229: vikinga
230: pum
231: pumpumado
232: Transilvanio
233: Bremo
234: etno
235: subetno
236: superetno
237: etna
238: ruditapo
239: karmanjolo
240: naĝmembrano
241: ĉinesko
242: palmo
243: palmoj
244: palmobranĉo 1
245: palmobranĉo 2
246: Palmofesto
247: palmopieda
248: urtikacoj
249: kairno
250: postpozicio
251: kondomo
252: harpalo
253: Egiptio
254: heso
255: hesa
256: Hesujo
257: merkantilismo
258: metiejo
259: metiisto
260: Kaŭkazo 1
261: Kaŭkazo 2
262: kaŭkaza
263: Kaŭkaza montaro
264: radiologo
265: -ed
266: antaŭlonge
267: antaŭ ne longe
268: delonga
269: laŭlonge
270: laŭlonge de
271: postnelonge
272: taglonge
273: fajlaĵo
274: enoficiĝi
275: senoficigi
276: ŝtatoficisto
277: fameco
278: famemulo
279: disfamiĝi
280: fifama
281: senfama
282: senfamulo
283: vitamino
284: kapoejro
285: aktualaĵo
286: malaktuala 1
287: malaktuala 2
288: aktualiĝi
289: Katalunio
290: ĉifono 1
291: ĉifono 2
292: ĉifonisto
293: ĉifonulo
294: ĉifonfiguro
295: pirueto
296: ĉanti
297: ĉanto 1
298: ĉanto 2
299: ĥalato
300: grupaĉo
301: grupiĝi
302: duongrupo
303: muzikgrupo
304: riskogrupo
305: vortgrupo
306: fundamenta grupo
307: kvocienta grupo
308: simetria grupo
309: zingibracoj
310: nomadejo 1
311: nomadejo 2
312: profetaĵo 1
313: profetaĵo 2
314: eksplodaĵo
315: eksploda konsonanto
316: librumi
317: bitlibro
318: blanka libro
319: deponlibreto
320: Dua Libro
321: festlibro
322: klaslibro
323: orlibro
324: poŝlibro
325: retotaglibro
326: sonlibro
327: Unua Libro
328: vojaĝlibro
329: kopeko
330: ĉurasko
331: fulmilo
332: naŭa
333: naŭe
334: u 1
335: u 2
336: Valtero
337: Ora hordo
338: akĉento
339: slogani
340: Somera Olimpiko
341: Vintra Olimpiko
342: ĥaoso 1
343: ĥaoso 2
344: ĥaosa 1
345: ĥaosa 2
346: ĥaose
347: ĥaosigi
348: Alpoj
349: vestokompleto
350: sipajo
351: kvorumo
352: Rusoo
353: rusoismo
354: vindaĵo 1
355: vindaĵo 2
356: vindotablo
357: lino
358: linoleo
359: linolea tolo
360: interna monologo
361: ĉefkaporalo
362: skolano
363: analiza skolo
364: kompare kun
365: lunario
366: vizite
367: vizitadi 1
368: vizitadi 2
369: vizitanto
370: vizitinda
371: kariofilujo
372: hedero
373: ŝorbeto
374: ekvedoj
375: tendumejo
376: aŭtoritatismo
377: aŭtoritatulo 1
378: aŭtoritatulo 2
379: melkebla
380: eŭkalipto
381: klak
382: klakigi
383: klakilo
384: manklaki
385: ideografiaĵo
386: hemipteroj
387: hemiptera
388: Kapadokio
389: imunigi
390: psikanalizisto
391: Kreto
392: ĉevrono
393: preskaŭ ĉiuj
394: Benedikto
395: benediktano
396: Kandaharo
397: lekto
398: kreteno 1
399: kreteno 2
400: kretene
401: kretenaĵo
402: Nov-Jorko 1
403: Nov-Jorko 2
404: Nov-Jorkano
405: Nov-Jorkanino
406: Nov-Jorka Akciborso
407: eklipsa
408: senluksa
409: konfuzaĵo
410: konfuziĝi 1
411: konfuziĝi 2
412: konfuziĝi 3
413: interkonfuzi 1
414: interkonfuzi 2
415: nekonfuzebla 1
416: nekonfuzebla 2
417: senkonfuze
418: plastika 1
419: plastika 2
420: galvanoplastiko
421: dialogisto
422: dialogujo
423: ŝutro
424: rulŝutro
425: nazia
426: enkarniĝo
427: reenkarniĝo
428: Sirto 1
429: Sirto 2
430: cindrigejo
431: meteorŝtono
432: lombardo 1
433: lombardo 2
434: lombardoj
435: Lombardujo
436: subvenciado
437: aŭditorio
438: klerularo
439: malklerulo
440: senklerulo
441: altnaza
442: kuspnaza
443: mannazumo
444: naza konsonanto
445: naza vokalo
446: anaerobia
447: delfenedoj
448: tradicii
449: ĥalkogeno
450: ups
451: kontrabandaĵo
452: dizerto
453: dizertinto
454: diĥotomia
455: efekta
456: efekti
457: Fabricio
458: cibolo
459: Pinokjo
460: Ueno
461: apologo
462: Blua Rivero
463: Ĉiela Rivero
464: Flava Rivero
465: Perlorivero
466: Ruĝa Rivero
467: ĉeftitolo
468: intertitolo
469: orkestrejo 1
470: orkestrejo 2
471: splitiĝi
472: abnegacii
473: Rigo
474: anomalia
475: n-anapesto
476: halioto
477: reŭmatismo
478: mangao
479: Teguo
480: muskatvino
481: Apio
482: bitoteko
483: utera
484: uterkola
485: diversiĝi
486: maldiversa
487: neglektema
488: katalizi 1
489: katalizi 2
490: rifuĝi
491: rifuĝo
492: rifuĝejo
493: rifuĝinto
494: aresinuso
495: arksinuso
496: hiperbola sinuso
497: inversa hiperbola sinuso
498: idiomaĵo
499: mizeriĝi
500: dizajnisto
501: krispo 1
502: krispo 2
503: krispa
504: krispigi
505: krispigilo
506: ruĝalgoj
507: Hindio
508: baziĝi
509: duala bazo
510: kanona bazo
511: Kampanio
512: pistejo
513: serĝo
514: Ŝinkanseno
515: kasacii
516: kasacio
517: Hieronimo
518: vasalo 2
519: hemoragio
520: hemoragia
521: ŝamiseno
522: poltrono
523: artiŝoko 1
524: artiŝoko 2
525: hispana artiŝoko
526: postskripto
527: kreno 1
528: kreno 2
529: kreno 3
530: krenaĵo
531: ripetiĝi
532: antaŭripeti
533: mokripeti
534: loĝistiko
535: taĥikardio
536: Sevastopolo
537: bemolo
538: dubemolo
539: ĵaluza 1
540: ĵaluza 2
541: ĵaluzo
542: ĵaluzi
543: glaciologio
544: glaciologiisto
545: senprajmigi
546: amendi
547: amendo
548: Jamajko 1
549: Jamajko 2
550: teksa
551: teksaĵo 1
552: teksaĵo 2
553: teksaĵo 3
554: teksisto
555: teksaranĝo
556: Tut-Tera Teksaĵo
557: malsubtila 1
558: malsubtila 2
559: malsubtila 3
560: fotografa
561: fotografaĵo
562: fotografarto
563: konkorde kun
564: ŝpalo
565: Gastono
566: respektega
567: respektegi
568: senrespekte al
569: antaŭlasta
570: cerkopitekedoj
571: navigacia
572: navigaciilo
573: navigaciisto
574: navigaciejo
575: bernado
576: ĉieliro
577: Ĉieliro
578: Ĉielenpreno 1
579: Ĉielenpreno 2
580: sub libera ĉielo
581: ĉielosfero
582: ĉiela sfero 1
583: asimilo 1
584: asimiliĝi
585: asimilismo
586: interne
587: internaĵo
588: Grenado 1
589: Grenado 2
590: Grenado 3
591: sisma
592: ĉifi
593: ĉifaĵo
594: neĉifebla
595: Lomeo
596: fraŭdi
597: fraŭdo
598: defraŭdi 1
599: defraŭdi 2
600: -aĉ
601:
602: aĉa
603: aĉaĵo
604: aĉiĝi
605: aĉulo
606: malaĉa
607: flugsciuro
608: sukersciuro
609: afereca
610: aferema
611: juĝafero
612: havi aferon kun
613: basisto
614: taskiĝi
615: plurtaskado
616: Jafo
617: -iz
618: aŭtokrato
619: aŭtokratismo
620: Medano
621: Kigalio
622: esperangla
623: Baĥo
624: taŭtologio
625: aprobinda
626: malaprobinda
627: malaprobi
628: nerefutebla
629: lucerno
630: kreso
631: akvokreso
632: pacifisto
633: Turkmenio
634: similaĵo
635: simile al
636: similiĝo 1
637: similiĝo 2
638: malsimiliĝo 1
639: malsimiliĝo 2
640: krabo
641: kraboj
642: ortopedo
643: dopamino
644: n-lineara
645: konjuglineara
646: iel
647: iele
648: melantiacoj
649: sin direkti al 1
650: sin direkti al 2
651: direktiĝi al 1
652: direktiĝi al 2
653: ĉirkaŭdirekti
654: apiacoj
655: danĝero
656: danĝeri
657: eksterdanĝera
658: endanĝerigi
659: sendanĝera 1
660: sendanĝereco
661: geotrupedoj
662: ĉerkeso
663: ĉerkesa
664: Masaĉuseco
665: menuredoj
666: ultra-
667: zoogeografio
668: samgeneraciano
669: transgeneracia
670: pulmo
671: pulma
672: preposto
673: Makao
674: haŭsero
675: Maniĥeo
676: lunatiko 1
677: lunatiko 2
678: dedukto
679: futuristo
680: Pariso
681: Dominiko 1
682: Dominiko 2
683: kolĥozo
684: ŝaho
685: ĉirkaŭ
686: ĉirkaŭ 1
687: ĉirkaŭ 2
688: ĉirkaŭ
689: al ĉirkaŭ
690: de ĉirkaŭ
691: ĉirkaŭa
692: ĉirkaŭe 1
693: ĉirkaŭe de
694: ĉirkaŭi 1
695: ĉirkaŭo 1
696: ĉirkaŭo 2
697: ĉirkaŭaĵo 1
698: ĉirkaŭaĵo 2
699: ĉirkaŭejo
700: ĉirkaŭigi
701: ĉirkaŭumi
702: ĉirkaŭumo 1
703: ĉirkaŭumo 2
704: ĉirkaŭ 1
705: ĉirkaŭ 2
706: historiografio
707: ringopano
708: surpanaĵo
709: ŝmirpano
710: vivpano
711: vojpano
712: konsultiĝa
713: dorse al
714: dorse de
715: Rejkio
716: kasmaŝino
717: regreso
718: regresema
719: pioniri
720: instalaĵo 1
721: instalaĵo 2
722: instaliĝi
723: putraĵo 1
724: putraĵo 2
725: putrema
726: neputrema
727: putrigi 1
728: putrigi 2
729: konsonanta
730: mortomerita peko 1
731: mortomerita peko 2
732: intuicia
733: intuicie
734: Rogacio
735: malmobilizi
736: malmobilizo
737: radikala 1
738: radikala 2
739: universalaĵo
740: universalismo
741: studaĵo
742: studinda
743: aliiĝi
744: Megido
745: aĝio
746: al super
747: de super
748: superigi
749: nesuperebla
750: super- 1
751: super- 2
752: super- 3
753: super- 4
754: rosmaro
755: rekta komplemento
756: nerekta komplemento
757: objekta komplemento
758: interpelaco
759: interpelaci
760: buŝa 1
761: buŝa 2
762: buŝa 3
763: buŝego
764: buŝumo
765: enbuŝaĵo
766: elbuŝigi
767: enbuŝigi
768: plenbuŝo
769: postbuŝo
770: rondbuŝuloj
771: mitoĥondrio
772: palinuredoj
773: manke de
774: malmanka
775: nemankigebla
776: senmanke
777: senintermanka