777 el 14507 netradukitaj sencoj de la lingvo pola

1: Iliriko
2: gusto 1
3: gusto 2
4: gusto 3
5: gusto 4
6: gusti 1
7: gusti 2
8: gustigi 1
9: gustigi 2
10: gustumi 1
11: gustumi 2
12: gustuminda
13: antaŭgusto
14: bongusta 1
15: bongusta 2
16: bongusti
17: kromgusto
18: postgusto
19: sengusta 1
20: sengusta 2
21: vingustumisto
22: tentaklo
23: liberiano
24: liberia
25: prunuso
26: rilati 1
27: rilati 2
28: rilati 3
29: rilati 4
30: rilato 1
31: rilato 2
32: rilato 3
33: rilato 4
34: rilata
35: rilate al
36: rilatulo
37: iarilate
38: interrilato
39: interrilatigi
40: interrilatiĝi
41: senrilata
42: senrilate al
43: sismologo
44: turnokruco
45: ajlo 3
46: keplera
47: elfenestriĝi
48: suŝio
49: suŝiejo
50: galvanometro
51: kruĉeto
52: bierkruĉo
53: analitika
54: anilino
55: valori 1
56: valori 2
57: valori 3
58: valori 4
59: valori 5
60: valoro 1
61: valoro 2
62: valoro 3
63: valoro 4
64: valora 1
65: valora 2
66: valoraĵo
67: altvalora
68: grandvalora
69: interŝanĝvaloro
70: multvalora
71: samvalora
72: senvalora
73: senvaloraĵo
74: senvalorigi
75: plivaloro 1
76: plivaloro 2
77: plusvaloro 1
78: plusvaloro 2
79: plivalorigi
80: uzvaloro
81: frivoleco
82: vinjeto
83: aedo
84: omero
85: konfidigi
86: konfiditaĵo
87: konfidulo
88: ĝis
89: ĝis ke
90: tra 1
91: tra 2
92: tra 3
93: tra inter
94: trae
95: traigi
96: tra 1
97: tra 2
98: tra 3
99: ŝedo
100: abelŝedo
101: garboŝedo
102: aĉeto
103: aĉetaĵo
104: balejo
105: kostumbalo
106: flava febro
107: fojnofebro
108: tifa febro
109: forumo 1
110: forumo 2
111: forumo 3
112: forumo 4
113: ikebano 1
114: ikebano 2
115: sekretario
116: sekretariejo
117: filinigi
118: filo de la ĉielo
119: gefiloj 1
120: gefiloj 2
121: gefilo
122: adoptita filo
123: adoptita filino
124: eduki 3
125: eduki 4
126: edukita
127: needukita
128: spektroskopio
129: sankcio 1
130: sankcii
131: sankciumo
132: fiziologo
133: Ĉado 2
134: precioza
135: preciozismo
136: festuko
137: rinoforo
138: envulti
139: envulto
140: translacio 1
141: translacio 3
142: suvereno
143: suverena 1
144: suverena 2
145: suvereneco
146: golfo
147: golfeto
148: poŭpo
149: Kazablanko
150: moskvano
151: taŭo
152: sekstanto
153: Sekstanto
154: Vinajo
155: filero
156: kokeriko!
157: betulacoj
158: globuso
159: felto
160: objektivo 1
161: objektivo 2
162: dehiskado
163: kuntiri la brovojn
164: pneŭmonologio
165: asembleo
166: Obo
167: Oba Golfo
168: oportuna 1
169: oportuna 2
170: oportune 1
171: oportune 2
172: oportuno
173: oportunaĵo
174: oportuneco 1
175: oportuneco 2
176: oportunismo
177: oportunisto
178: maloportuna 1
179: maloportuna 2
180: maloportunaĵo
181: maloportuni
182: absurdaĵo
183: iluzio
184: iluzia
185: iluzii
186: iluziiĝi
187: iluziisto
188: memiluzio
189: seniluziigi
190: seniluziiĝi
191: pareo
192: Vladimiro
193: ekskludo
194: filiŝto
195: frezi
196: frezilo
197: frezmaŝino
198: ajn
199: ajna 1
200: sen ajna
201: ajnulo
202: kabineta 1
203: kabineta 2
204: kabinetulo 1
205: voko 2
206: juĝeja vokisto
207: flanko 6
208: flankalflanke
209: flankalflanke kun
210: ambaŭflanka
211: patrinflanka
212: patroflanka
213: siaflanke
214: unuflanka
215: unuflanke
216: bagnulo
217: Tvitero
218: beto
219: kantonmento 1
220: Ŝverino
221: dolĉamaro
222: dispneo
223: prosperi
224: prospera
225: prospero
226: prosperigi
227: malprospera
228: malprosperi
229: malprospero
230: malprosperigi
231: prosperi al
232: askarido
233: arabesko
234: refrakti
235: refrakto
236: speciismo
237: subspecio
238: invada specio
239: Helsinko
240: Talino
241: tempero 1
242: tempero 2
243: vikinga
244: pum
245: pumpumado
246: enviinda
247: Transilvanio
248: Tibeto
249: Bremo
250: remonto
251: gibono
252: malbolti
253: turdedoj
254: puso
255: pusi
256: subetno
257: superetno
258: ruditapo
259: sporada
260: karmanjolo
261: membrano 3
262: mukmembrano
263: naĝmembrano
264: speso
265: spesmilo
266: ĉinesko
267: palmo
268: palmoj
269: palmobranĉo 1
270: palmobranĉo 2
271: Palmofesto
272: palmopieda
273: urtikacoj
274: kairno
275: postpozicio
276: harpalo
277: grafologo
278: heso
279: hesa
280: dagerotipio
281: -ed
282: taglonge
283: piastro
284: Unikodo
285: ofico
286: ofici
287: oficejo
288: oficisto
289: enoficigi
290: enoficiĝi
291: senoficigi
292: ŝtatoficisto
293: famemulo
294: disfamiĝi
295: senfama
296: vitamino
297: aktualaĵo
298: malaktuala 1
299: malaktuala 2
300: aktualigi 2
301: terebinto 2
302: terebintoleo
303: paviano
304: ĉanti
305: ĉanto 1
306: ĉanto 2
307: graduso 2
308: pesario
309: grupigi
310: grupiĝi
311: diskutgrupo
312: faktorgrupo
313: laborgrupo
314: muzikgrupo
315: premgrupo
316: riskogrupo
317: sangogrupo
318: studgrupo
319: vortgrupo
320: zingibracoj
321: orografio
322: abortaĵo
323: nomada
324: profeto 1
325: profeto 2
326: profeti 1
327: profeti 2
328: profetaĵo 1
329: profetaĵo 2
330: eksploda konsonanto
331: librumi
332: deponlibreto
333: Dua Libro
334: frazlibro
335: lernolibro
336: manlibro
337: orlibro
338: Unua Libro
339: promesi 1
340: promesi 2
341: promeso
342: perifrazo
343: ĉurasko
344: fulmilo
345: segejo
346: gildo
347: u 1
348: u 2
349: Valtero
350: ovibovo
351: feloidoj
352: alpo 1
353: alpo 2
354: kompleta 2
355: sipajo
356: Rusoo
357: vindotuko
358: skolo
359: skolano
360: analiza skolo
361: viziti 1
362: viziti 2
363: viziti 3
364: viziti 4
365: vizite
366: vizito
367: vizitadi 1
368: vizitadi 2
369: vizitanto
370: vizitinda
371: kariofilujo
372: hedero
373: ŝorbeto
374: maldiafana
375: tendumejo
376: aŭtoritato 1
377: aŭtoritato 2
378: aŭtoritata 1
379: aŭtoritata 2
380: aŭtoritatismo
381: aŭtoritatulo 1
382: aŭtoritatulo 2
383: klak
384: parametro 3
385: ideografio
386: ideografiaĵo
387: hemipteroj
388: hemiptera
389: Kapadokio
390: pazigrafio
391: psiko
392: psikanalizo
393: psikanalizisto
394: karunklo
395: Kreto
396: geotrupo
397: Kandaharo
398: kretene
399: kretenaĵo
400: Jorko
401: Nov-Jorko 2
402: Nov-Jorkano
403: Nov-Jorkanino
404: saturi 1
405: saturi 2
406: saturi 3
407: Vezuvio
408: paparaco
409: ulemo
410: gluteno
411: antologio 1
412: antologio 2
413: galvanoplastiko
414: dialogisto
415: nazio
416: nazia
417: naziismo
418: admira
419: admiro
420: admirinda
421: Sirto 1
422: Sirto 2
423: mikrometro
424: cindrigejo
425: meteoro 3
426: subvencio
427: subvencii
428: subvenciado
429: semajnfino
430: malklera 2
431: naza 1
432: naza 2
433: nazego
434: altnaza
435: kuspnaza
436: mannazumo
437: nazsono
438: anaerobia
439: delfenedoj
440: tradicio 3
441: tradicii
442: tradiciismo
443: ups
444: dizerto
445: dizertinto
446: diĥotomio
447: diĥotomia
448: efekta
449: efekti
450: Fabricio
451: partero 1
452: partero 2
453: Ueno
454: apologo
455: rivero 1
456: rivero 2
457: riverego
458: rivereto
459: Blua Rivero
460: Ĉiela Rivero
461: Flava Rivero
462: Perlorivero
463: Ruĝa Rivero
464: titolo 3
465: ĉeftitolo
466: intertitolo
467: subtitolo
468: orkestro 1
469: orkestro 2
470: orkestrejo 1
471: orkestrejo 2
472: splito 1
473: splito 2
474: spliti
475: splitiĝi
476: hirta 1
477: hirta 2
478: hirtigi 1
479: hirtigi 2
480: ekarto 2
481: ekarto 3
482: abnegacii
483: Rigo
484: halioto
485: Teguo
486: muskatarbo
487: muskatvino
488: Apio
489: utera
490: uterkolo
491: uterkola
492: diversi
493: diversiĝi
494: neglekti
495: neglekto
496: neglektema
497: neglektinda
498: aresinuso
499: guverni
500: guvernisto
501: guvernistino
502: idiomo
503: idiomaĵo
504: pitoreska 1
505: pitoreska 2
506: krispigilo
507: algoj
508: brunalgoj
509: ruĝalgoj
510: verdalgoj
511: bazo 4
512: surbaze de
513: Kampanio
514: zigomo
515: antikrezo
516: pistejo
517: serĝo
518: Ŝinkanseno
519: Hieronimo
520: vasalo 1
521: vasalo 2
522: hemoragia
523: poltrono
524: poltrona
525: artiŝoko 1
526: postskripto
527: krenaĵo
528: ripeti 1
529: ripeti 2
530: ripetiĝi
531: antaŭripeti
532: mokripeti
533: taĥikardio
534: Sevastopolo
535: dubemolo
536: glaciologio
537: glaciologiisto
538: plejdo
539: prajmo
540: senprajmigi
541: amendi
542: amendo
543: teksaĵo 3
544: teksilo
545: teksisto
546: teksaranĝo
547: Tut-Tera Teksaĵo
548: subtila 1
549: subtila 2
550: subtila 3
551: malsubtila 1
552: malsubtila 2
553: malsubtila 3
554: fotografa
555: fotografo
556: infinitivo
557: Gastono
558: respekto 1
559: respekto 2
560: respekti 1
561: respekti 2
562: respekta
563: respektega
564: respektegi
565: respektego
566: respektinda
567: malrespekta
568: malrespekti
569: malrespekto
570: senrespekte al
571: ostredoj
572: navigacio 1
573: navigacio 2
574: navigacia
575: navigacii 1
576: navigacii 2
577: navigaciilo
578: navigaciisto
579: navigaciejo
580: Pompejo
581: berni
582: bernado
583: asimili
584: asimilo 1
585: asimiliĝi
586: asimilismo
587: Grenado 1
588: sismo
589: Lomeo
590: fraŭdi
591: fraŭdo
592: defraŭdi 1
593: defraŭdi 2
594: -aĉ
595:
596: aĉa
597: aĉaĵo
598: aĉiĝi
599: aĉulo
600: malaĉa
601: afero 2
602: afera
603: afereca
604: aferema
605: aferisto
606: amafero
607: juĝafero
608: havi aferon kun
609: taskiĝi
610: Jafo
611: -iz
612: aŭtokrato
613: aŭtokratismo
614: Kigalio
615: esperangla
616: droso
617: Baĥo
618: aprobi 1
619: aprobi 2
620: aprobi 3
621: aproba
622: aprobo
623: aprobinda
624: malaprobinda
625: malaprobi
626: refuti
627: nerefutebla
628: pentagramo
629: pacifisto
630: arao
631: pelmenoj
632: guzlo
633: simila 1
634: simili
635: similaĵo
636: simile al
637: simileco 1
638: malsimila
639: malsimiliĝo 1
640: malsimiliĝo 2
641: implici 1
642: implici 2
643: implica 1
644: implica 2
645: implica 3
646: malimplici
647: implico 1
648: venerea
649: ortopedo
650: dopamino
651: fatamorgano
652: konjuglineara
653: direktanto 2
654: ĉirkaŭdirekti
655: talivesto
656: endanĝerigi
657: sendanĝereco
658: zoogeografio
659: generacio 1
660: generacio 2
661: samgeneraciano
662: transgeneracia
663: preposto
664: antipatio
665: antipatia
666: antipatii
667: haŭsero
668: lunatiko 2
669: dedukti
670: dedukto
671: Pariso
672: arkebuzo
673: ĵetono
674: petoli 1
675: petoli 2
676: petolo
677: petolema
678: petolemo
679: petolulo
680: ĉirkaŭ
681: de ĉirkaŭ
682: ĉirkaŭumo 2
683: ĉirkaŭ 1
684: ĉirkaŭ 2
685: historiografio
686: panero
687: panerumi
688: panisto
689: maizpano
690: ringopano
691: surpanaĵo
692: ŝmirpano
693: vivpano
694: vojpano
695: dorsaldorse
696: dorse al
697: Rejkio
698: ruto
699: kasmaŝino
700: regresi 1
701: regreso
702: regresema
703: pioniro 1
704: pioniro 2
705: pionira
706: pioniri
707: instali 1
708: instali 2
709: instali 3
710: instalado
711: instalaĵo 1
712: instalaĵo 2
713: instaliĝi
714: instalilo
715: instalisto
716: malinstali
717: malinstalilo
718: putrema
719: neputrema
720: putrigi 1
721: putrigi 2
722: senpeka 2
723: morta peko 2
724: mortomerita peko 1
725: mortomerita peko 2
726: intuicie
727: intuicii
728: Rogacio
729: universala 1
730: universala 2
731: universala 3
732: universalaĵo
733: universalismo
734: studinda
735: aliulo
736: kunalie
737: aĝio
738: super 1
739: super 2
740: super 3
741: al super
742: de super
743: supera
744: superi
745: superigi
746: superemo
747: superulo
748: nesuperebla
749: super- 1
750: super- 2
751: super- 3
752: super- 4
753: demimondo
754: komplemento 2
755: komplemento 3
756: komplementa 1
757: komplementa 2
758: buŝa 3
759: enbuŝigi
760: postbuŝo
761: rondbuŝuloj
762: hieroglifo 1
763: palinuredoj
764: pozitrono
765: stipendio
766: stipendii
767: stipendiato
768: pinĉi
769: pinĉaĵo
770: pinĉilo
771: nazpinĉilo
772: tukpinĉilo
773: skermi
774: skermo
775: skermisto
776: Halaĥo
777: libia