777 el 8493 netradukitaj sencoj de la lingvo germana

1: gustigi 1
2: gustigi 2
3: gustuminda
4: bongusti
5: kromgusto
6: tentaklo
7: Aŭgusteno
8: liberiano
9: liberia
10: rilato 4
11: rilatulo
12: idento-rilato
13: interrilato
14: interrilatigi
15: interrilatiĝi
16: senrilata
17: senrilate al
18: sismologo
19: kruca 2
20: greka kruco
21: hokokruco
22: kelta kruco
23: latina kruco
24: malta kruco
25: kanona 1
26: kanona 2
27: duakanona
28: fenestraĵo
29: elfenestriĝi
30: suŝiejo
31: bierkruĉo
32: valora 1
33: senvaloraĵo
34: plivalorigi
35: frivoleco
36: aedo
37: minimuma 1
38: minimumejo
39: minimumismo 2
40: konfidi 2
41: sin konfidi
42: konfido
43: konfida
44: konfidato
45: konfidebla
46: konfidema
47: konfidigi
48: konfidinda
49: konfiditaĵo
50: konfidulo
51: malkonfidi
52: malkonfido
53: malkonfidema
54: memkonfido
55: havi konfidon
56: koncepta
57: konceptaro
58: konceptebla
59: mondkoncepto
60: ĝis
61: ĝisi
62: ĝis ke
63: tra inter
64: trae
65: traigi
66: tra 1
67: tra 2
68: tra 3
69: aĉeto
70: aĉetaĵo
71: februlo
72: flava febro
73: tifa febro
74: gefiloj 1
75: gefiloj 2
76: gefilo
77: adoptita filo
78: adoptita filino
79: edukita
80: needukita
81: direktrico 1
82: direktrico 2
83: Gervazo
84: precioza
85: preciozismo
86: Misuro 1
87: Misuro 2
88: rinoforo
89: envulti
90: envulto
91: translacio 1
92: translacio 3
93: teleobjektivo
94: moskvulo 1
95: moskvulo 2
96: moskvulo 3
97: taŭo
98: Sekstanto
99: Vinajo
100: filero
101: objektivo 1
102: objektivo 2
103: kuntiri la brovojn
104: bolo 1
105: bolo 2
106: Kolonjo 2
107: krajonumi
108: feltkrajono
109: globkrajono
110: ekscentra
111: oportuno
112: oportunaĵo
113: maloportunaĵo
114: maloportuni
115: trotuaro 2
116: rultrotuaro
117: memiluzio
118: atestanto
119: atestilo
120: geedziĝatestilo
121: naskiĝatestilo
122: mo
123: tomatujo
124: bagatelema
125: sen ajna
126: kabineta 1
127: kabineta 2
128: kabineta 3
129: falangioj
130: alvoki 1
131: alvoki 2
132: alvokiĝo
133: elvoki 1
134: elvoki 2
135: elvoki 3
136: juĝeja vokisto
137: brankokovrilo
138: flanka 1
139: flanka 2
140: flankaĵo 1
141: flankaĵo 2
142: flankalflanke
143: flankalflanke kun
144: ambaŭflanka
145: disflankiĝi
146: dorsflanko
147: patrinflanka
148: patroflanka
149: siaflanke
150: unuflanka
151: bagnulo
152: Tvitero
153: prosperigi
154: malprospera
155: testamenti 1
156: testamenti 2
157: Leandro
158: speciismo
159: subspecio
160: invada specio
161: Marcelo
162: tempero 1
163: tempero 2
164: vikingo
165: vikinga
166: pumpumado
167: gibono
168: malbolti
169: ruditapo
170: membrano 2
171: mukmembrano
172: naĝmembrano
173: ĉinesko
174: palmopieda
175: kairno
176: dagerotipio
177: delonge
178: taglonge
179: enoficiĝi
180: senoficigi
181: ŝtatoficisto
182: fameco
183: famemulo
184: famulo
185: bonfama
186: disfamigi
187: disfamiĝi
188: senfama
189: kapoejro
190: aktualaĵo
191: aktualiĝi
192: pirueti
193: pirueto
194: ĉanto 2
195: graduso 2
196: pesario
197: diskutgrupo
198: faktorgrupo
199: laborgrupo
200: premgrupo
201: sangogrupo
202: studgrupo
203: nomadi
204: nomadejo 1
205: nomadejo 2
206: librumi
207: Dua Libro
208: orlibro
209: Unua Libro
210: fulmobati
211: segaĵo
212: segejo
213: tegmentisto
214: u 1
215: u 2
216: ovibovo
217: enlistigi
218: slogani
219: ĥaosigi
220: alpo 1
221: alpo 2
222: sipajo
223: rusoismo
224: monologo
225: monologi
226: interna monologo
227: skolano
228: analiza skolo
229: viziti 4
230: vizitadi 1
231: vizitadi 2
232: vizitinda
233: ŝorbeto
234: maldiafana
235: aŭtoritatismo
236: melkebla
237: ekspektori
238: klak
239: klakigi
240: klakilo
241: manklaki
242: pazigrafio
243: bleki 1
244: bleki 2
245: bleko
246: atompilo 1
247: psikanalizisto
248: karunklo
249: lekto
250: Jorko
251: Nov-Jorko 2
252: Nov-Jorkano
253: Nov-Jorkanino
254: eklipsa
255: Vezuvio
256: paparaco
257: ulemo
258: konfuziĝi 1
259: konfuziĝi 2
260: konfuziĝi 3
261: interkonfuzi 1
262: interkonfuzi 2
263: nekonfuzebla 1
264: nekonfuzebla 2
265: senkonfuze
266: dialogisto
267: rulŝutro
268: admira
269: admiro
270: admirinda
271: cindrigejo
272: cindrujo 2
273: lombardo 2
274: aŭditorio
275: semajna
276: klereco
277: klerismo
278: klerularo
279: malklera 2
280: malklerulo
281: senklerulo
282: naza 1
283: naza 2
284: nazego
285: altnaza
286: kuspnaza
287: mannazumo
288: naza konsonanto
289: tradicii
290: tradiciismo
291: diĥotomia
292: Fabricio
293: ĉeftitolo
294: intertitolo
295: subtitolo
296: fiziognomiko
297: abnegacii
298: anomalia
299: n-anapesto
300: bitoteko
301: utera
302: uterkola
303: neglektema
304: rifuĝo
305: rifuĝejo
306: rifuĝinto
307: aresinuso
308: mizeriĝi
309: mizerulo
310: atrio 1
311: atrio 2
312: krispigilo
313: bazo 4
314: baza 1
315: baza 2
316: senbaza
317: surbaze de
318: bejo
319: pistejo
320: Ŝinkanseno
321: ŝamiseno
322: krenaĵo
323: ripetiĝi
324: antaŭripeti
325: mokripeti
326: glaciologio
327: glaciologiisto
328: apunto
329: senprajmigi
330: amendi
331: polio
332: teksa
333: teksaĵo 1
334: teksaĵo 2
335: teksaĵo 3
336: teksilo
337: teksisto
338: teksbazo
339: teksaranĝo
340: malsubtila 1
341: malsubtila 2
342: malsubtila 3
343: konkorda
344: konkordi
345: konkorde kun
346: malkonkorda
347: malkonkordo
348: ŝpalo
349: respekta
350: respektega
351: respektegi
352: respektego
353: respektinda
354: malrespekto
355: memrespekto
356: senrespekte al
357: antaŭlasta
358: navigacio 1
359: navigacia
360: navigacii 1
361: navigaciejo
362: berni
363: bernado
364: Ĉielenpreno 1
365: Ĉielenpreno 2
366: ĉielosfero
367: ĉiela sfero 1
368: asimili
369: asimilo 1
370: asimiliĝi
371: asimilismo
372: interne de
373: internaĵo
374: internigi 1
375: internigi 2
376: sismo
377: neĉifebla
378:
379: aĉaĵo
380: aĉiĝi
381: aĉulo
382: malaĉa
383: afera
384: afereca
385: aferema
386: aferisto
387: amafero
388: juĝafero
389: havi aferon kun
390: taski
391: taskiĝi
392: plurtaskado
393: -iz
394: kvadranto
395: aproba
396: nerefutebla
397: pentagramo
398: simile al
399: simileco 1
400: malsimiliĝo 1
401: malsimiliĝo 2
402: implica 2
403: implica 3
404: implico 1
405: dopamino
406: kapelestro
407: iele
408: monokulturo
409: direktiĝi al 1
410: direktiĝi al 2
411: direkto 2
412: direkto 3
413: direkta
414: direktanto 1
415: direktanto 2
416: ĉirkaŭdirekti
417: talio 2
418: talivesto
419: sendanĝereco
420: Masaĉuseco
421: ultra-
422: zoogeografio
423: samgeneraciano
424: transgeneracia
425: pulma
426: preposto
427: Kentukio
428: dedukto
429: petoli 1
430: petoli 2
431: petolo
432: petolemo
433: petolulo
434: ĉirkaŭ
435: ĉirkaŭ 1
436: al ĉirkaŭ
437: de ĉirkaŭ
438: ĉirkaŭa
439: ĉirkaŭo 1
440: ĉirkaŭo 2
441: ĉirkaŭejo
442: ĉirkaŭumo 2
443: ĉirkaŭ 1
444: ĉirkaŭ 2
445: historiografio
446: dorsaldorse
447: dorse al
448: dorse de
449: Rejkio
450: kordurojo
451: pionira
452: pioniri
453: instali 2
454: instali 3
455: instalado
456: instaliĝi
457: putrema
458: neputrema
459: putrigi 1
460: putrigi 2
461: konsonanta
462: pekema
463: pekliberigi
464: Rogacio
465: mobilizo
466: malmobilizi
467: malmobilizo
468: universalaĵo
469: universalismo
470: studo
471: studaĵo
472: studinda
473: alio
474: aliulo
475: premiito
476: al super
477: de super
478: supera
479: superi
480: superigi
481: superemo
482: superulo
483: nesuperebla
484: super- 1
485: super- 2
486: super- 3
487: super- 4
488: komplemento 3
489: komplementa 2
490: rekta komplemento
491: nerekta komplemento
492: buŝo 2
493: buŝo 3
494: buŝa 1
495: buŝa 3
496: manke de
497: mankigi
498: malmanka
499: nemankigebla
500: senmanka 1
501: senmanka 2
502: senmanke
503: senintermanka
504: mankloko
505: nazpinĉilo
506: tukpinĉilo
507: kongesta
508: malkongesti
509: Halaĥo
510: lido
511: versromano
512: hemiplegio
513: glota
514: glota konsonanto
515: silabi
516: silabaro
517: n-silabo 1
518: n-silabo 2
519: apostoli
520: entropio 2
521: ksilografo
522: steleo
523: tangramo
524: sorba
525: sorbetadi
526: sorbigi
527: sorbiĝi 1
528: sorbiĝi 2
529: trasorbiĝi
530: talasemio
531: konflikta 1
532: konflikta 2
533: konflikta 3
534: ekkonflikti
535: anaso 2
536: blankspegula maranaso
537: brunkapa anaso
538: marmoranaso
539: mandarenanaso
540: nigra maranaso
541: okulvitra maranaso
542: reĝa molanaso
543: siberia molanaso
544: esploro
545: esplorema
546: viandejo
547: viandisto
548: viandomanĝanto
549: sole 2
550: solsola
551: politekniko
552: ruzi
553: regilo
554: memregado 1
555: memregado 2
556: memregado 3
557: fibrano
558: Lingvafrankao
559: jes 2
560: jesulo
561: ŝtonamaso
562: amasinformado
563: amaskomunikilo
564: antaŭmilita
565: permiliti
566: ĉefministro
567: ŝaligramo
568: miaŭ
569: miaŭo
570: koloniano
571: koloniigi
572: koloniismo
573: ekskolonio
574: kontraŭkoloniismo
575: novkoloniismo
576: plando 2
577: Maŭrico
578: simultana
579: cenzoro
580: propozicio 2
581: demanda propozicio
582: ekkria propozicio
583: indika propozicio
584: ovodemetinto
585: montiĝi
586: antaŭmonto
587: montfendo
588: literaturologio
589: lomo
590: kapuĉpulovero
591: blanka ŝarko
592: buroo
593: krono
594: neologo
595: inkognito 1
596: prononco
597: lampingo
598: kvestaĵo
599: konsentema
600: antaŭkonsenti
601: interkonsento
602: sufiksado
603: pseŭdosufikso
604: kontempli
605: kontemplado
606: empiemo
607: kantileno
608: kvaternara 1
609: milmil
610: milmilo
611: endemieco
612: geomorfologio
613: geomorfologiisto
614: apsaro
615: cerbo 2
616: cerba
617: ekflami
618: flamiĝi
619: flameco
620: okazaĵo 1
621: en la okazo se
622: ĝustokaze
623: kunokazeco
624: limokazo
625: aparta okazo
626: molotovkoktelo
627: ĵuriano
628: alfortikigi
629: ĉirkaŭfortikaĵo
630: malfortika
631: prudulo
632: malpruda
633: kabalo 1
634: kabalo 2
635: kabalisto
636: geonkloj
637: avidinda
638: malavida
639: gloravida
640: profitavida
641: sangavida
642: vidavida
643: pardonu
644: pardonema
645: nepardonebla
646: pardonpeti
647: teorbo
648: implikacia
649: ambaŭdirekta implikacio
650: elimplikaciigo
651: rugbeisto
652: kortizolo
653: stako 3
654: genetika
655: genetikisto
656: torda
657: distordi
658: eltordi
659: koltordulo
660: kuntordi
661: premtordi
662: avioŝipo
663: krozoŝipo
664: paralizulo
665: Francisko
666: ŝvebo 2
667: disŝvebi
668: togolandano
669: maskerado 1
670: maskerado 2
671: blazoni
672: pripaŭti
673: bakteriofago
674: i
675: i greka
676: makabra
677: delto 1
678: sekularismo
679: aerkastelo
680: sensacia
681: kriza
682: dika fingro
683: ringa fingro
684: saviĝi
685: atako 1
686: atako 2
687: atako 3
688: atakanto 1
689: atakanto 2
690: atakantino 1
691: atakantino 2
692: kontraŭatako
693: surprizatako
694: trompatako
695: vortataki
696: grafeno
697: varpringo
698: Ĵerzejo
699: Novĵerzejo
700: cigarejo
701: kanao 1
702: kanao 2
703: ronda kanao
704: streka kanao
705: sesterco
706: dum
707: duma 1
708: duma 2
709: dum ke 1
710: dum ke 2
711: floemo
712: altlando
713: Novlando kaj Labradoro
714: flekso 2
715: flekso 3
716: fleksa 1
717: fleksa 2
718: fleksado
719: fleksiĝema
720: nefleksebla
721: genufleksi
722: transfleksiĝejo
723: periodigi
724: mandatperiodo
725: ajgena 1
726: ajgena 2
727: ajgena 3
728: ajgenvaloro
729: manovro
730: militmanovro
731: postremilo
732: rempieda
733: tomografio
734: bileto 2
735: biletisto
736: flugbileto
737: senbiletulo
738: absolvo 1
739: absolvo 2
740: fideleco
741: malfidelulo 1
742: malfidelulo 2
743: Ibadismo
744: verdi
745: verdulo 1
746: verdulo 2
747: heliĝi 1
748: heliĝi 2
749: malhela 2
750: malhela 3
751: malheligi
752: malheliĝi
753: aldo 2
754: rampaĵo 2
755: Marŝala Insularo
756: menstrui
757: astro 2
758: pozitiva 3
759: pozitiva 5
760: porcelana
761: porcelanaĵo
762: paleoklimatologo
763: telekso
764: teleksilo
765: afiŝo 2
766: afiŝi 2
767: afiŝi 3
768: ligi 1
769: ligi 2
770: ligi 3
771: ligo 1
772: ligo 2
773: ligo 3
774: ligiĝi 1
775: ligiĝi 2
776: ligilo
777: lige kun