777 el 17228 netradukitaj sencoj de la lingvo belorusa

1: empeno
2: Iliriko
3: gusto 1
4: gusto 2
5: gusto 3
6: gusto 4
7: gusti 1
8: gusti 2
9: gustigi 1
10: gustigi 2
11: gustumi 1
12: gustumi 2
13: gustuminda
14: antaŭgusto
15: bongusta 1
16: bongusta 2
17: bongusti
18: kromgusto
19: postgusto
20: sengusta 1
21: sengusta 2
22: vingustumisto
23: tentaklo
24: Aŭgusteno
25: Dominiko
26: Liberio
27: liberiano
28: liberia
29: Gabono
30: rilati 1
31: rilati 2
32: rilati 3
33: rilati 4
34: rilato 1
35: rilato 2
36: rilato 3
37: rilato 4
38: rilata
39: rilate al
40: rilatulo
41: ekvivalento-rilato
42: iarilate
43: idento-rilato
44: interna rilato
45: interrilato
46: interrilatigi
47: interrilatiĝi
48: inversa rilato
49: n-argumenta rilato
50: ordo-rilato
51: senrilata
52: senrilate al
53: sismologo
54: Kruco
55: greka kruco
56: hokokruco
57: kelta kruco
58: latina kruco
59: malta kruco
60: Krucolevo
61: turnokruco
62: ajlo 3
63: duakanona
64: fenestraĵo
65: elfenestriĝi
66: fenestrokruceto
67: fenestropordo
68: ŝprucfenestro
69: kuledoj
70: suŝio
71: suŝiejo
72: kruĉeto
73: bierkruĉo
74: kafkruĉo
75: tekruĉo
76: valoro 3
77: senvaloraĵo
78: senvalorigi
79: plivalorigi
80: vervaloro
81: frivoleco
82: aedo
83: omero
84: minimumejo
85: sin konfidi
86: konfida
87: konfidato
88: konfidebla
89: konfidema
90: konfidigi
91: konfidinda
92: konfiditaĵo
93: konfidulo
94: malkonfidi
95: malkonfido
96: malkonfidema
97: memkonfido
98: havi konfidon
99: koncepti 1
100: koncepta
101: konceptado
102: konceptaro
103: konceptebla
104: mondkoncepto
105: ĝis
106: ĝisi
107: ĝis ke
108: tra 1
109: tra 2
110: tra 3
111: tra inter
112: trae
113: traigi
114: tra 1
115: tra 2
116: tra 3
117: ŝedo
118: abelŝedo
119: garboŝedo
120: aĉetebla
121: aĉetisto
122: balejo
123: kostumbalo
124: febri 1
125: febri 2
126: flava febro
127: tifa febro
128: filinigi
129: filo de la ĉielo
130: gefiloj 1
131: gefiloj 2
132: gefilo
133: adoptita filo
134: adoptita filino
135: monalo
136: edukita
137: needukita
138: direktrico 1
139: direktrico 2
140: kareo
141: spektroskopio
142: sankcio 1
143: galeaso
144: cimedoj
145: Ĉado 2
146: Gervazo
147: precioza
148: preciozismo
149: festuko
150: rinoforo
151: envulti
152: envulto
153: injektaĵo
154: translacio 1
155: translacio 2
156: translacio 3
157: suvereneco
158: Kazablanko
159: teleobjektivo
160: moskvano
161: moskvulo 1
162: moskvulo 2
163: moskvulo 3
164: taŭo
165: parki
166: parkejo
167: parkumi
168: parkumejo
169: Sekstanto
170: kobitidedoj
171: Vinajo
172: filero
173: kokeriko!
174: moskovio
175: onomatopeo 1
176: onomatopeo 2
177: dehiski
178: dehiskado
179: kuntiri la brovojn
180: pneŭmonologio
181: bolo 1
182: bolo 2
183: boligilo
184: bolkruĉo
185: Obo
186: Oba Golfo
187: Kolonjo 2
188: krajonumi
189: feltkrajono
190: globkrajono
191: oportuno
192: oportunaĵo
193: maloportunaĵo
194: maloportuni
195: apofizo
196: rultrotuaro
197: absurdaĵo
198: iluzio
199: iluzia
200: iluzii
201: iluziiĝi
202: iluziisto
203: memiluzio
204: seniluziigi
205: seniluziiĝi
206: pareo
207: atestanto
208: atestilo
209: geedziĝatestilo
210: naskiĝatestilo
211: ŝarĝatesto
212: mo
213: ekskludo
214: filiŝto
215: bagateli
216: bagateligi
217: ajn
218: ajna 1
219: ajna 2
220: sen ajna
221: ajnulo
222: kabineta 1
223: kabineta 2
224: kabineta 3
225: kabinetulo 1
226: kabinetulo 2
227: falangioj
228: voki 3
229: voko 1
230: voko 2
231: juĝeja vokisto
232: brankokovrilo
233: Labradoro
234: flanko 1
235: flanko 2
236: flanko 3
237: flanko 4
238: flanko 5
239: flanko 6
240: flanka 1
241: flanka 2
242: flankaĵo 1
243: flankaĵo 2
244: flanke 1
245: flanke 2
246: flanke 3
247: flanken
248: flankalflanke
249: flankalflanke kun
250: flanke de 1
251: flanke de 2
252: flanke de 3
253: flanki
254: forflankiĝi 1
255: forflankiĝi 2
256: ambaŭflanka
257: disflankiĝi
258: dorsflanko
259: patrinflanka
260: patroflanka
261: siaflanke
262: unuflanka
263: unuflanke
264: konstitucirompo
265: bagnulo
266: beto
267: kantonmenti
268: kantonmento 1
269: kantonmento 2
270: Ŝverino
271: dolĉamaro
272: prospera
273: prosperigi
274: malprospera
275: malprosperi
276: malprospero
277: malprosperigi
278: prosperi al
279: diĝesto
280: Leandro
281: speciismo
282: subspecio
283: invada specio
284: Marcelo
285: Helsinko
286: Talino
287: tempero 1
288: tempero 2
289: vikinga
290: pum
291: pumpumado
292: Transilvanio
293: Bremo
294: remonto
295: gibono
296: malbolti
297: superetno
298: ruditapo
299: karmanjolo
300: membrano 3
301: mukmembrano
302: naĝmembrano
303: speso
304: spesmilo
305: ĉinesko
306: palmopieda
307: urtikacoj
308: kairno
309: harpalo
310: dispepsio
311: Egiptio
312: heso
313: hesa
314: Hesujo
315: antikorpo
316: dagerotipio
317: -ed
318: longa 1
319: longa 2
320: longa 3
321: longe 1
322: longe 2
323: longe 3
324: longo 1
325: longo 2
326: longeco 1
327: longeco 2
328: antaŭlonge
329: antaŭ ne longe
330: delonga
331: delonge
332: laŭlonge de
333: mallonga 1
334: mallonga 2
335: mallonga 3
336: mallongigi 1
337: mallongigi 2
338: mallongigo 1
339: mallongigo 2
340: nelonge
341: postnelonge
342: taglonge
343: longoforma
344: enoficiĝi
345: senoficigi
346: ŝtatoficisto
347: famemulo
348: bonfama
349: disfamigi
350: disfamiĝi
351: senfama
352: senfamulo
353: kapoejro
354: aktuala 2
355: aktualaĵo
356: malaktuala 1
357: malaktuala 2
358: aktualigi 1
359: aktualigi 2
360: aktualiĝi
361: Katalunio
362: terebinto 1
363: terebinto 2
364: terebintarbo
365: terebintoleo
366: pirueti
367: pirueto
368: ĉanti
369: ĉanto 1
370: ĉanto 2
371: graduso 1
372: graduso 2
373: pesario
374: grupo 1
375: grupo 2
376: grupo 3
377: grupaĉo
378: grupigi
379: grupiĝi
380: duongrupo
381: subgrupo 1
382: subgrupo 2
383: diskutgrupo
384: faktorgrupo
385: laborgrupo
386: muzikgrupo
387: premgrupo
388: riskogrupo
389: sangogrupo
390: studgrupo
391: vortgrupo
392: grupo de n-modulaj restoklasoj
393: alterna grupo
394: fundamenta grupo
395: galeza grupo
396: kvocienta grupo
397: simetria grupo
398: kalcini
399: orografio
400: aborti 1
401: aborti 2
402: aborto
403: abortigi 1
404: abortigi 2
405: abortaĵo
406: librumi
407: bildolibro
408: deponlibreto
409: Dua Libro
410: festlibro
411: frazlibro
412: gvidlibro
413: klaslibro
414: manlibro
415: notlibro
416: orlibro
417: poŝlibro
418: retotaglibro
419: sonlibro
420: taglibro
421: telefonlibro
422: Unua Libro
423: vojaĝlibro
424: librotenejo 1
425: Orfeo
426: dura
427: ĉurasko
428: fulmilo
429: segaĵo
430: segejo
431: tegmentisto
432: naŭe
433: u 1
434: u 2
435: Valtero
436: ovibovo
437: feloidoj
438: ligillisto
439: slogano
440: slogani
441: Olimpiko
442: Somera Olimpiko
443: Vintra Olimpiko
444: ĥaosigi
445: kojono
446: alpo 1
447: alpo 2
448: Alpoj
449: alpismo
450: alpisto
451: kompleta 1
452: kompleta 2
453: kompleto 1
454: kompleto 2
455: kompleteco
456: kompletigi
457: nekompleta
458: vestokompleto
459: sipajo
460: Rusoo
461: rusoismo
462: vindotablo
463: monologi
464: interna monologo
465: ĉefkaporalo
466: skolano
467: analiza skolo
468: kompare kun
469: lunario
470: vizite
471: vizitadi 1
472: vizitadi 2
473: vizitanto
474: vizitinda
475: kariofilo
476: kariofilujo
477: ŝorbeto
478: kaligrafo
479: ekvedoj
480: maldiafana
481: tendumi
482: tendumejo
483: aŭtoritatismo
484: melkebla
485: ekspektori
486: klak
487: klakigi
488: klakilo
489: manklaki
490: Kapadokio
491: pazigrafio
492: enfili
493: atompilo 1
494: psikanalizisto
495: karunklo
496: Kreto
497: Benedikto
498: geotrupo
499: Kandaharo
500: lekto
501: kretene
502: kretenaĵo
503: Jorko
504: Nov-Jorko 2
505: Nov-Jorkano
506: Nov-Jorkanino
507: paparaco
508: ulemo
509: konfuzi 1
510: konfuzi 2
511: konfuzi 3
512: konfuzi 4
513: konfuzo 1
514: konfuzo 2
515: konfuzo 3
516: konfuzo 4
517: konfuza 1
518: konfuza 2
519: konfuzaĵo
520: konfuziĝi 1
521: konfuziĝi 2
522: konfuziĝi 3
523: interkonfuzi 1
524: interkonfuzi 2
525: malkonfuzi
526: nekonfuzebla 1
527: nekonfuzebla 2
528: senkonfuze
529: plastiko
530: plastika 1
531: plastika 2
532: dialogisto
533: ŝutro
534: rulŝutro
535: enkarniĝo
536: reenkarniĝo
537: admira
538: admiro
539: admirinda
540: Sirto 1
541: Sirto 2
542: mia
543: cindro 3
544: cindrigejo
545: cindrujo 1
546: cindrujo 2
547: lombardo 1
548: lombardo 2
549: lombardoj
550: Lombardujo
551: subvencio
552: subvencii
553: subvenciado
554: semajna
555: semajnfino
556: klerismo
557: klerularo
558: malklerulo
559: senklerulo
560: naza 1
561: naza 2
562: nazego
563: altnaza
564: kuspnaza
565: mannazumo
566: naza konsonanto
567: naza vokalo
568: anaerobia
569: tradicii
570: tradiciismo
571: ups
572: kontrabandi
573: dizerto
574: dizertinto
575: diĥotomio
576: diĥotomia
577: efekta
578: efekti
579: Fabricio
580: cibolo
581: Pinokjo
582: Ueno
583: Ĉiela Rivero
584: Perlorivero
585: Ruĝa Rivero
586: titolo 1
587: titolo 2
588: titolo 3
589: titoli 1
590: titoli 2
591: ĉeftitolo
592: intertitolo
593: subtitolo
594: abnegacii
595: Rigo
596: anomalia
597: n-anapesto
598: halioto
599: mangao
600: Teguo
601: Apio
602: bitoteko
603: utera
604: uterkolo
605: uterkola
606: diversi
607: diversiĝi
608: maldiversa
609: neglekti
610: neglekto
611: neglektema
612: neglektinda
613: karekso
614: katalizi 1
615: katalizi 2
616: katalizo
617: katalizanto
618: katalizilo
619: rifuĝo
620: rifuĝejo
621: rifuĝinto
622: aresinuso
623: mizeriĝi
624: mizerulo
625: atrio 1
626: atrio 2
627: dizajni
628: dizajno
629: dizajnisto
630: krispo 1
631: krispo 2
632: krispa
633: krispigi
634: krispigilo
635: brunalgoj
636: ruĝalgoj
637: verdalgoj
638: Hindio
639: bazo 1
640: bazo 2
641: bazo 3
642: bazo 4
643: baza 1
644: baza 2
645: bazi
646: baziĝi
647: senbaza
648: surbaze de
649: duala bazo
650: kanona bazo
651: bejo
652: Kampanio
653: burokratio 1
654: burokratio 2
655: zigomo
656: antikrezo
657: pistejo
658: Ŝinkanseno
659: kasacii
660: kasacio
661: Hieronimo
662: vasalo 2
663: poltrono
664: poltrona
665: hispana artiŝoko
666: postskripto
667: ripetiĝi
668: antaŭripeti
669: mokripeti
670: taĥikardio
671: Sevastopolo
672: dubemolo
673: glaciologio
674: glaciologiisto
675: apunto
676: prajmo
677: senprajmigi
678: amendi
679: Jamajko 1
680: Jamajko 2
681: polio
682: teksilo
683: teksisto
684: Tut-Tera Teksaĵo
685: subtila 1
686: subtila 2
687: subtila 3
688: malsubtila 1
689: malsubtila 2
690: malsubtila 3
691: fotografa
692: fotografo
693: konkorda
694: konkordi
695: konkorde kun
696: malkonkorda
697: malkonkordo
698: Gastono
699: respektega
700: respektegi
701: respektego
702: respektinda
703: malrespekta
704: malrespekti
705: malrespekto
706: memrespekto
707: senrespekte al
708: antaŭlasta
709: providenco
710: navigacio 1
711: navigacia
712: navigacii 1
713: navigaciilo
714: navigaciisto
715: navigaciejo
716: difuzi
717: difuzo
718: difuzilo
719: berni
720: bernado
721: ĉieliro
722: Ĉielenpreno 1
723: Ĉielenpreno 2
724: sub libera ĉielo
725: ĉielosfero
726: ĉiela sfero 1
727: asimili
728: asimilo 1
729: asimiliĝi
730: asimilismo
731: interna 1
732: interna 2
733: interna 3
734: interna 4
735: interne
736: interne de
737: interno 1
738: interno 2
739: internaĵo
740: internigi 1
741: internigi 2
742: internulo
743: internulejo
744: Grenado 1
745: Grenado 2
746: Grenado 3
747: sismo
748: neĉifebla
749: Lomeo
750: -aĉ
751:
752: aĉulo
753: malaĉa
754: flugsciuro
755: sukersciuro
756: afera
757: afereca
758: aferema
759: aferisto
760: amafero
761: juĝafero
762: havi aferon kun
763: taskiĝi
764: hejmtasko
765: Jafo
766: -iz
767: Medano
768: Kigalio
769: esperangla
770: droso
771: kvadranto
772: Baĥo
773: aprobi 1
774: aprobi 2
775: aprobi 3
776: aproba
777: aprobo